Kalameh

انتخاب ارز

آموزه‏های مسیحی

موارد 1 به 10 از 28 همه

کالا در هر صفحه
صفحه:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

جدول  فهرست 

تغییر به ترتیب نزولی
 1. شاهدان یهوه را بشناسیم

  شاهدان یهوه را بشناسیم

  0,50 £

  A crucial booklet alerting people to the dangers of this heretical sect. بیشتر بدانید
 2. تعلیم کتاب مقدس دربارۀ روح‌القدس

  تعلیم کتاب مقدس دربارۀ روح‌القدس

  10,00 £

  The author takes the reader through every book of the Bible looking at the teaching on the Holy Spirit. As well as being a very balanced treatment, it also has an inspirational touch that makes it a delight for devotional reading as well as serious study. 405 pages بیشتر بدانید
 3. راهنمای مطالعۀ درس شناخت روح‌القدس

  راهنمای مطالعۀ درس شناخت روح‌القدس

  8,00 £

  Study guide to the book ''The Holy Spirit'' by S. M. Horton. The author takes the reader through every book of the Bible looking at the teaching on the Holy Spirit. As well as being a very balanced treatment, it also has an inspirational touch that makes it a delight for devotional reading as well as serious study. 385 pages بیشتر بدانید
 4. آموزۀ نجات

  آموزۀ نجات

  5,50 £

  Seeing others saved has been called 'the real business of life'. This is a complete handbook on Soteriogy. It is an in-depth investigation that looks at all the key passages relating to God's great rescue plan. 147 pages. بیشتر بدانید
 5. خلقت تازه

  خلقت تازه

  4,00 £

  Sub-title: The Eight Pillars of Salvation. The 8 chapters are: Repentance, Faith, Return, Renewed Life, Righteousness, Adoption, Sanctification, and Prayer. A very clear and concise book that looks at exactly what happens when somebody becomes a Christian. 102 pages. بیشتر بدانید
 6. نگرشی بر الاهیات کتاب مکاشفه

  نگرشی بر الاهیات کتاب مکاشفه

  7,50 £

  کتاب مکاشفه اثری است عمیق و الاهیاتی. لیکن سبکادبی اش درک آن را برای خوانندگان مدرن دشوار می سازدو سبب می شود از آن تفسیرهای ناصحیح ارائه کنند. آقایریچارد بوکام تشریح می کند که چگونه زبان نمادین کتابپیام آن را در زمینه و بطن اولیۀ خود منتقل می سازد، و نیزاینکه چگونه الاهیات این اثر و ساختار ادبی و ترکیب آندر هم آمیخته اند. کتاب مکاشفه پیشگویی رمز آمیز وقایعتاریخی نیست بلکه رؤیایی الاهی است دربارۀ ظهورجهان شمولِ پادشاهی خدا در بستر جهان قرن اول میلادی،که تحت حاکمیت قدرت و الاهیات امپراطوری روم قرارداشت. مکاشفه، مسیحیان را فرامی خواند تا در مقابلبت پرستی سیاسی قدرت حاکمه بایستند و در فراخوانیامت ها به پادشاهی خدا، که همانا منظور نظر خدا است،سهیم شوند. وقتی کتاب مکاشفه را به طرزی صحیح دربطن و بسترش درک و تفسیر کنیم، سپس از آن فراترمی رود و با خوانندگان امروزی نیز سخن می گوید. کتابحاضر، بر ارتباط دیرینۀ پیام کتاب مکاشفه با خوانندگانامروزی صحه می گذارد. ۲۰۰ صفحه. بیشتر بدانید
 7. کتاب مقدس و اقتدار خدا

  کتاب مقدس و اقتدار خدا

  5,50 £

  این کتاب شرحی است مبنی بر چگونگی درک کلیسا از اقتدار کتاب‌مقدس - اینکه مسیحیان کتاب‌مقدس را چگونه می‌خوانند، طی زمان چگونه درک‌شان از کتاب‌مقدس تحول می‌یابد، چه کسی اقتدار دارد تا باورهای آنان را به چالش بکشد و یا آنها را تغییر دهد، و اینکه چگونه می‌توان بیانات کتاب‌مقدس را در برابر سنت مسیحی و درک و برداشت شخصی مسیحیان اعتدال بخشید. ۱۸۳ صفحه بیشتر بدانید
 8. جامعۀ الهی

  جامعۀ الهی

  5,00 £

  یک عالم علم الاهی زمانی چنین نوشته است‌: «باید صادقانه بگویم که من واقعاً نمی‌دانم آیا رونق و موفقیت کنونی کلیسا نزد خدا پسندیده‌تر است یا خشوع و افتادگی اولیه آن‌. آن وضع نخستین شاید بهتر بوده باشد ولی وضع کنونی قابل قبول‌تر و آبرومندانه‌تر است‌!»«توفیق‌» کلیسا در موقعیتهای مختلف تاریخ موجب بروز دلواپسی و ناراحتی خاطر گردیده است و این همراه با رویای تازه‌ای از روزهای نخستین کلیسا، به تجدید نظر، اصلاح‌، و حتی تجدید حیات کلیسا منتهی شده است‌. اصلاحات پروتستان یکی از همین موقعیتها است که بیش از همه معروفیت پیدا کرده است‌. در روزگار ما نیز پیروان مسیح کار درستی می‌کنند اگر تباین میان توفیق ظاهری کلیسا در حال حاضر و افتادگی و خشوع جامعه مسیحی در قرن اول را مورد تعمق قرار دهند.در این کتاب به کلیسا به‌عنوان جامعۀ قوم خدا نگریسته شده است‌، قومی که خوانده شده‌اند تا خدا را خدمت نمایند و در یک جامعه مسیحی راستین به‌عنوان شاهدی بر خصوصیات و ارزشهای حاکم بر ملکوت او، با هم زندگی کنند. کلیسا عامل اجرای مأموریت خدا بر زمین است‌. ولی این مأموریت چیست‌؟ مأموریت فوق چیزی نیست جز گرد آوردن همه چیز، و بالاتر از همه‌، تمامی مردم زمین تحت سلطه و سروری عیسای مسیح‌. حتی اگر همه با میل باطنی خود به چنین کاری مبادرت نورزند، در هر حال هر زانویی در مقابل او خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که مسیح خداوند است (فیلیپیان ۲:‏‏۱۰-‏۱۱). بیشتر بدانید
 9. حقیقت ژرف

  حقیقت ژرف

  6,00 £

  تعلیم اصیل و تاریخی مسیحیت در بارۀ خدا، هویت و کار مسیح، و روح‌القدس، نوشتۀ الاهیدان ایرانی سرشناس دکتر مهرداد فاتحی. ۱۸۴ صفحه. بیشتر بدانید
 10. دیداکِه

  دیداکِه

  3,75 £

  The Teaching of the Twelve Apostles, commonly known as Didache, which means "Teaching," is a brief early Christian treatise, dated by most scholars to the late first or early 2nd century A.D. The text, parts of which may have constituted the first written catechism, has three main sections dealing with Christian lessons, rituals such as baptism and Eucharist, and Church organization. It is considered the first treatise of the genre of the Church Orders. 32 pages. بیشتر بدانید

موارد 1 به 10 از 28 همه

کالا در هر صفحه
صفحه:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

جدول  فهرست 

تغییر به ترتیب نزولی