Kalameh

انتخاب ارز

شاهدان یهوه را بشناسیم

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

0,50 £

مشخصات

  • نویسنده: کشیش سارو خاچیکی
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • نوع: کتابچه
  • وزن: 0.0360
  • کد: H2/11

توضیحات

نگاهی به فرقه شاهدان یهوه در جهت شناخت بیشتر این فرقه.

تصاویر بیشتر