زبان
جستجو

بررسی رساله به عبرانیان

تصاویر بیشتر

بررسی رساله به عبرانیان
‎£8٫50

موجود: بله

جزئیات

  • Author: تِری پِرِتی، جورج، و لوئیز واکر
  • Publisher: انتشارات ایلام
  • Date of Publication: ۲۰۱۰
  • Type of Cover: جلد کاغذی
  • Width: ۱۳.۴
  • Height: ۱۹.۵
  • Depth: ۱.۵
  • Weight: 0.4670
  • Code: H1/20
  • ISBN: ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۵۰-۰

توضیحات

این کتاب جهت بررسی موضوعات رساله به عبرانیان از دو طریق بررسی تحلیلی و موضوعی بهره می‌گیرد. مطالعه مقدماتی ساختار کتاب کمک خواهد کرد تا با وضوح بیشتر به رابطه آن با عهدعتیق و الگوهای پیشرونده آن پی ببریم. اطلاعات تاریخی از پیش‌زمینه کتاب، درک بهتری از هشدارها و نصایح آن ارائه خواهد کرد. نمودارها و فهرست‌های فراوان آن بر حقایق اساسی رساله تأکید می‌کنند و برای کسانی که می‌خواهند از آنها در موعظات و تعالیم خود استفاده کنند، ارزش بسیار خواهد داشت. ۲۸۰ صفحه.
 

یا
توضیحات

جزئیات

این کتاب جهت بررسی موضوعات رساله به عبرانیان از دو طریق بررسی تحلیلی و موضوعی بهره می‌گیرد. مطالعه مقدماتی ساختار کتاب کمک خواهد کرد تا با وضوح بیشتر به رابطه آن با عهدعتیق و الگوهای پیشرونده آن پی ببریم. اطلاعات تاریخی از پیش‌زمینه کتاب، درک بهتری از هشدارها و نصایح آن ارائه خواهد کرد. نمودارها و فهرست‌های فراوان آن بر حقایق اساسی رساله تأکید می‌کنند و برای کسانی که می‌خواهند از آنها در موعظات و تعالیم خود استفاده کنند، ارزش بسیار خواهد داشت. ۲۸۰ صفحه.
Reviews