راهنمای مطالعه انجیل یوحنا

£4.00
In stock
SKU
J07

آیا دوست دارید که .

خبر فوق العاده ای را بخوانید؟
حقیقت خدا را بفهمید؟
زندگی شادتری داشته باشید؟
یوحنا درباره زندگی عیسی و خدمتش نوشت تا بتوانیم به عیسی مسیح
ایمان آورده و حیات جاویدان داشته باشیم )یوحنا ۲۰:۳۱ .)آیا مایلید که
در ایمانتان رشد کنید؟ آیا در جستجوی قوت زندگی در حیات مسیحی
خود هستید؟ آیا نیازمند راه رفتن نزدیکتر با خداوند هستید؟ اگر این طور
هست اجازه دهید که یوحنای رسول به عنوان پیرویکننده عیسی، کسیکه
حیات و خدمت عیسی را خود از نزدیک تجربه کرده و شاهد آن بوده است،
برای شما تعریف کند. وقتیکه تحصیل بخش به بخش انجیل یوحنا را آغاز
میکنید از خداوند بخواهید که قلبتان را به حقیقتش باز کند.

انجیل یوحنا یکی از پیچیده‌ ترین اناجیل است. این کتاب، حقایق عمیقی را که در این انجیل نهفته است به زبانی ساده شرح می‌دهد. ۱۷۸ صفحه
More Information
Weight 0.153000
Author آر.جکسون
Publisher انتشارات ایلام و دانشگاه گلوبال
Type of Cover جلد کاغذی
Width 12
Height 19
Depth 0
Code J07
ISBN 978-1-904992-85-1
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account