مسیحی و شریعت

£4.00
In stock
SKU
D119
The law has a central place in the Scriptures. Consider the words of Jesus: Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished. (Matt. 5:17-18) Jesus did not denigrate the law; He commended it! Paul also praised the law (e.g., Rom. 7:12, 16). Other than matters directly relating to Jesus Christ Himself, few topics receive more extensive treatment by Paul than does the law. Thus, to misunderstand or neglect the law is to misunderstand or neglect a large portion of the Word of God. A systematic study of the law may seem to be dry and academic. In reality, such a study is enormously interesting with profound practical consequences. Paul labored over this subject so that the church could have a clear understanding of the nature both of the law and of the Christian’s relationship to the law. Unfortunately, in today’s church there is more confusion on the matter than comprehension. Our hope is that this small book will bring light and clarity to the vital issue of the Christian’s relationship to the law. 108 pages.

شریعت در قلب کتاب‌مقدس جای دارد. این سخنان عیسی را مورد توجه قرار دهید: «گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های پیامبران را نسخ کنم؛ نیامده‌ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده‌ام تا تحققشان بخشم. زیرا آمین، به شما می‌گویم، تا آسمان و زمین زایل نشود، نقطه یا همزه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد، تا اینکه همه به انجام رسد» (متی ۵‌‌:‌ ۱۷-۱۸). عیسی از شریعت بد نگفت، بلکه آن را ستود! پولس نیز شریعت را ستود (مثلاً در رومیان ۷‌:‌ ۱۲، ۱۶). به غیر از مسائلی که مستقیماً به خود عیسای مسیح مربوط می‌شوند، به‌جز شریعت معدود موضوعاتی هستند که پولس به‌ شکلی مبسوط به آنها می‌پردازد. به این ترتیب، سوءتفاهم یا غفلت از شریعت به مثابه سوءتفاهم یا غفلت از قسمت بزرگی از کلام خداست. ممکن است مطالعه و بررسی نظام‌مند شریعت مطالعه‌ای بی‌روح و آکادمیک به نظر برسد. در واقع، چنین مطالعه‌ و بررسی بسیار جالب است و پیامدهای عملی عمیقی دارد. پولس برای پرداختن به این موضوع زحمت زیادی کشید تا کلیسا بتواند درک روشنی از ماهیت شریعت و نیز رابطۀ فرد مسیحی با آن داشته باشد. متأسفانه در کلیسای امروز، سردرگمی در باب این موضوع بیشتر از درک آن است. امیدواریم این کتاب کوچک ابهام در خصوص مسألۀ حیاتی و مهم رابطۀ فرد مسیحی با شریعت را برطرف سازد. ۱۰۸ صفحه.
More Information
Weight 0.113000
Author مالکوم وِبِر
Publisher انتشارات ایلام
Date of Publication ۲۰۱۹
Type of Cover جلد کاغذی
Width ۱۳
Height ۱۹.۸
Depth ۰.۵
Code D119
ISBN ۹۷۸-۱-۷۸۳۴۹-۱۰۴-۹
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account