زبان
جستجو

مکاشفۀ پیش‌روندۀ خدا در کتاب‌مقدس

تصاویر بیشتر

مکاشفۀ پیش‌روندۀ خدا در کتاب‌مقدس
‎£7٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: گرَیَم گلدزورثی
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۱۰
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۵.۶
  • بلندی: ۲۳.۴
  • ضخامت: ۱.۴
  • وزن: 0.4050
  • کد: H2/07
  • شابک: ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۶۲-۳

توضیحات

این اثر نشانگر انسجام و هماهنگی کتاب‌مقدس به‌عنوان یک کلیتِ واحد است. نیز داستان پیش‌رونده و تدریجی نقشۀ نجات خدا را بیان می‌کند. نتیجه‌گیری‌ها، جدول‌ها و نمودارهای مفید در سراسر کتاب آمده است. این کتاب اگرچه برای کسانی نوشته شده که تحصیلات الاهیاتی ندارند لیکن برای افراد تحصیل‌کردۀ الاهیات نیز جالب توجه و مفید است. این اثر، مسیح-محور، بسیار مهم و مفید است.
۲۴۶ صفحه
 

یا
توضیحات

جزئیات

این اثر نشانگر انسجام و هماهنگی کتاب‌مقدس به‌عنوان یک کلیتِ واحد است. نیز داستان پیش‌رونده و تدریجی نقشۀ نجات خدا را بیان می‌کند. نتیجه‌گیری‌ها، جدول‌ها و نمودارهای مفید در سراسر کتاب آمده است. این کتاب اگرچه برای کسانی نوشته شده که تحصیلات الاهیاتی ندارند لیکن برای افراد تحصیل‌کردۀ الاهیات نیز جالب توجه و مفید است. این اثر، مسیح-محور، بسیار مهم و مفید است.۲۴۶ صفحه
Reviews