زبان
جستجو

نامه‌های عاشقانه رسول محبت

تصاویر بیشتر

نامه‌های عاشقانه رسول محبت
‎£6٫50

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: فریبرز نیک‌روش
  • تاریخ انتشار: ۱۹۹۹
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: 14.6
  • بلندی: 21
  • ضخامت: 1
  • وزن: 0.2940
  • کد: H1/16

توضیحات

نویسنده کتاب، فریبرز نیک‌روش، الهیدان و محقق ایرانی کتاب‌مقدس است. او در این کتاب، به‌طرزی ادیبانه و با بیانی شیوا به تشریح رسالات یوحنا می‌پردازد.. ۲۸۵ صفحه
 

یا
توضیحات

جزئیات

نویسنده کتاب، فریبرز نیک‌روش، الهیدان و محقق ایرانی کتاب‌مقدس است. او در این کتاب، به‌طرزی ادیبانه و با بیانی شیوا به تشریح رسالات یوحنا می‌پردازد.. ۲۸۵ صفحه
Reviews