زبان
جستجو

تفسیرنامه به عبرانیان

تصاویر بیشتر

تفسیرنامه به عبرانیان
‎£7٫75

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: دکتر ویلیام بارکلی
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۳.۹
  • بلندی: ۱۹.۸
  • ضخامت: ۱.۵
  • وزن: 0.2450
  • کد: H1/15
  • شابک: ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۳۸-۸

توضیحات

مذهب برای تمام مردم دارای یک معنی و مفهوم نبوده و نخواهد بود. به‌قول تنیسن: «خدا خود را به طرق مختلف نشان می‌دهد.» جرج راسل می‌گوید: «راه رسیدن به ستاره‌گان به اندازۀ تعداد افراد متفاوت است.» مَثَل بسیار معروف و زیبایی وجود دارد که چنین است: «خدا برای وارد شدن به قلب هر شخص راه پنهان و مخصوصی دارد.»
مهم‌ترین جملۀ نویسندۀ رساله به عبرانیان این است: «نزدیک بیائیم.»
متفکرین دنیای قدیم همه معتقد بودند که دنیای واقعی در جایی وجود دارد و دنیای حاضر سایۀ ضعیف و غیر کامل دنیای اصلی است. در این جهان فقط ما می‌توانیم با حدس و گمان و مانند کوری در تاریکی راه برویم ولی در جهان نامرئی چیز‌های اصلی و کامل مطابق طرحی که خدا در‌نظر داشت وجود دارد. وقتی نیومن وفات یافت مجسمۀ او را بر پا کردند و روی آن نوشتند «از دنیایی که فقط سایۀ حقیقت است جدا شد.» اگر این موضوع صحیح باشد وظیفۀ بشر این خواهد بود که از این سایۀ ناقص چشم بپوشد و به‌سوی دنیای واقعی برود. نویسندۀ رساله به عبرانیان عقیده دارد که عیسی مسیح می‌تواند به ما این قدرت را بدهد که این کار را انجام دهیم. پیام نویسندۀ رساله به عبرانیان به‌کسانی‌ که پیرو فلسفۀ یونان بودند این بود: «شما در تمام زندگی خود به ‌دنبال واقعیت هستید و سعی می‌کنید از این سایه به حقیقت برسید، عیسی مسیح می‌تواند این ‌کار را برای شما انجام دهد.»۲۹۸ صفحه
 

یا
توضیحات

جزئیات

مذهب برای تمام مردم دارای یک معنی و مفهوم نبوده و نخواهد بود. به‌قول تنیسن: «خدا خود را به طرق مختلف نشان می‌دهد.» جرج راسل می‌گوید: «راه رسیدن به ستاره‌گان به اندازۀ تعداد افراد متفاوت است.» مَثَل بسیار معروف و زیبایی وجود دارد که چنین است: «خدا برای وارد شدن به قلب هر شخص راه پنهان و مخصوصی دارد.» مهم‌ترین جملۀ نویسندۀ رساله به عبرانیان این است: «نزدیک بیائیم.» متفکرین دنیای قدیم همه معتقد بودند که دنیای واقعی در جایی وجود دارد و دنیای حاضر سایۀ ضعیف و غیر کامل دنیای اصلی است. در این جهان فقط ما می‌توانیم با حدس و گمان و مانند کوری در تاریکی راه برویم ولی در جهان نامرئی چیز‌های اصلی و کامل مطابق طرحی که خدا در‌نظر داشت وجود دارد. وقتی نیومن وفات یافت مجسمۀ او را بر پا کردند و روی آن نوشتند «از دنیایی که فقط سایۀ حقیقت است جدا شد.» اگر این موضوع صحیح باشد وظیفۀ بشر این خواهد بود که از این سایۀ ناقص چشم بپوشد و به‌سوی دنیای واقعی برود. نویسندۀ رساله به عبرانیان عقیده دارد که عیسی مسیح می‌تواند به ما این قدرت را بدهد که این کار را انجام دهیم. پیام نویسندۀ رساله به عبرانیان به‌کسانی‌ که پیرو فلسفۀ یونان بودند این بود: «شما در تمام زندگی خود به ‌دنبال واقعیت هستید و سعی می‌کنید از این سایه به حقیقت برسید، عیسی مسیح می‌تواند این ‌کار را برای شما انجام دهد.» ۲۹۸ صفحه
Reviews