زبان
جستجو

بیشتر بیاموزیم در باره‌ی عیسی

تصاویر بیشتر

بیشتر بیاموزیم در باره‌ی عیسی
‎£1٫75

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: لوئیز راک
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۱۰
  • نوع: کتابچه
  • پهنا: ۱۶
  • بلندی: ۱۶
  • وزن: 0.0450
  • کد: E18
  • شابک: ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۱۳-۵

توضیحات

دربارۀ عیسی بیاموزیم متن سادۀ این کتاب درکی ابتدایی دربارۀ شناخت عیسی که کلیدی‌ترین موضوع ایمان مسیحی است ارائه می‌دهد. در هر صفحه بحثی دربارۀ سؤال یک کودک در مورد مسیح ارائه می‌شود. در پاسخ نتیجه‌گیریِ خلاصه‌ای ارائه می‌شود که بیانگر مفهومی کلیدی است. این کتاب شامل تصاویر زیبایی است.۲۶ صفحه
 

یا
توضیحات

جزئیات

دربارۀ عیسی بیاموزیممتن سادۀ این کتاب درکی ابتدایی دربارۀ شناخت عیسی که کلیدی‌ترین موضوع ایمان مسیحی است ارائه می‌دهد. در هر صفحه بحثی دربارۀ سؤال یک کودک در مورد مسیح ارائه می‌شود. در پاسخ نتیجه‌گیریِ خلاصه‌ای ارائه می‌شود که بیانگر مفهومی کلیدی است. این کتاب شامل تصاویر زیبایی است.۲۶ صفحه
Reviews