Kalameh

انتخاب ارز

سقط جنین: حق یا ناحق؟

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£5٫50

مشخصات

  • نویسنده: دکتر مژده شیروانیان
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۱۱
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۳.۹
  • بلندی: ۲۱.۵
  • ضخامت: ۱
  • وزن: 0.2440
  • کد: D84
  • شابک: ٩٧٨١٩٠٨١٩٦٠٧١

توضیحات

موضوع سقط جنین برای پاره‌ای از ایرانیان موضوعی مبهم و پیچیده و برای شماری دیگر که به نحوی در آن دخیل بوده‌اند مطلبی دردآور است. با توجه به منابع بسیار کم برای مسیحیان فارسی زبان در این باره، دکتر مژدۀ شیروانیان، هم از دیدگاه علمی و هم از دیدگاه کتاب‌مقدسی موضوع را مورد پژوهش قرار داده و به پاسخ به برخی از پرسش‌های دشوار پرداخته است. علاوه بر ارائۀ راه‌کارهایی برای شفا از ضربات عاطفی و روحانی ناشی از سقط جنین، در این کتاب مسئولیت کلیسا و جامعۀ مسیحی در رویارویی با این معضل مورد بررسی قرار داده شده است. ۱۱۲ صفحه

سقط جنین: حق یا ناحق؟

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر