زبان
جستجو

کتابهای اسقف دهقانی

جدول فهرست

تغییر به ترتیب نزولی

1-10 of 21

صفحه:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. مشعلداران ایمان به خدا
  ‎£4٫00

  In this book, H. B. Dehqani Tafti has adapted the book ''How Came our Faith'' by the late Professor W. A. Elmslie. It was first published in Isfahan in 1962 under the title ''Men of God''. It looks at the life of seven Old Testament prophets, and shows how their message still challenges us today to be - Torchbearers of Faith. 238 pages بیشتر بدانید
 2. بقیه وفادار
  ‎£3٫00

  The story of those who remained faithful to God in the Bible. 106 pages. بیشتر بدانید
 3. مسیح و مسیحیت نزد ایرانیان( جلد ۱)
  ‎£5٫00

  A short historical survey of Christianity in Iran with a fascinating section on references to Christ in Muslim traditions.159 pages بیشتر بدانید
 4. مسیح و مسیحیت نزد ایرانیان( جلد ۲)
  ‎£5٫00

  Covers over 1,000 years of Persian literary history, showing what Iranian poets have said about Christ. 192 pages بیشتر بدانید
 5. گرانباری و آرامی
  ‎£4٫00

  سلسله مقالاتی پیرامون جنبه‌های مختلف ایمان مسیحی. ۸۰ صفحه بیشتر بدانید
 6. مسیح و مسیحیت نزد ایرانیان( جلد ۳)
  ‎£5٫00

  Looks at how modern Persian authors deal with Christ, and the impact of Iran's contact with the West on the country's perception of Christianity. 578 pages بیشتر بدانید
 7. توقعات بی‌جا
  ‎£3٫00

  This booklet is based on imaginary story in verse: 'The Prodigal Son' having come home is dissatisfied and intends to leave his 'Father's House' again. The steward of the house tries to solve his problems. 109 pages. بیشتر بدانید
 8. گنجینۀ برگ‌ها
  ‎£5٫00

  این کتاب حاوی ترجمۀ دو سخنرانی از دکتر راون ویلیامز اسقف اعظم کانتربوری است که در دانشگاه‌های الازهرا قاهره و اسلام آباد پاکستان، دربارۀ عقاید مسیخی ایراد شده است. مقاله‌ای درباره سقوط قسطنطنیه و معنی علامت هلال ماه در پرچم عثمانی و نیز ترجمۀ از مقاله‌ای از دکتر کراگ دربارۀ “اسلام در دنیای امروز“و گفته‌های کوتاه و نغز،مطالبی دربارۀ راز و نیاز با خدا و برگ‌ریزان زندگی و نیز چند مطلب مطایبه‌آمیز را در کتاب مزبور خواهید خواند. ۲۳۲ صفحه بیشتر بدانید
 9. منظومه داستان خدا و انسان
  ‎£5٫00

  در این کتاب داستان عظیم مکاشفه خدا بر انسان در قالب شهر و به صورت داستان‌هایی کوتاه و دلنشین بیان می‌شود. ۸۷ صفحه. بیشتر بدانید
 10. The Unfolding Design of My World
  ‎£5٫00

  The English autobiography of Bishop Hassan B. Dehqani-Tafti. 278 pages بیشتر بدانید

جدول فهرست

تغییر به ترتیب نزولی

1-10 of 21

صفحه:
 1. 1
 2. 2
 3. 3