زبان
جستجو

گرانباری و آرامی

تصاویر بیشتر

گرانباری و آرامی
‎£4٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: اسقف دهقانی تفتی
  • ناشر: کتابهای سهراب
  • تاریخ انتشار: 1997
  • نوع: کتاب
  • پهنا: ۱۴.۳
  • بلندی: ۲۰.۸
  • ضخامت: ۰.۵
  • وزن: 0.1460
  • کد: F05
  • شابک: 1-870312-16-3

توضیحات

سلسله مقالاتی پیرامون جنبه‌های مختلف ایمان مسیحی. ۸۰ صفحه
توضیحات

جزئیات

سلسله مقالاتی پیرامون جنبه‌های مختلف ایمان مسیحی. فهرست مطلب: اگزیستنشالیسم و ایمان به خدا، جمال چهرۀ تو، تفهیم و تفاهم، کیمیای تبدیل، خدا با ما. ۸۰ صفحه
Reviews