زبان
جستجو

مسیح و مسیحیت نزد ایرانیان( جلد ۳)

تصاویر بیشتر

مسیح و مسیحیت نزد ایرانیان( جلد ۳)
‎£5٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: اسقف دهقانی تفتی
  • ناشر: کتابهای سهراب
  • نوع: کتاب
  • وزن: 0.7620
  • کد: F14

توضیحات

Looks at how modern Persian authors deal with Christ, and the impact of Iran's contact with the West on the country's perception of Christianity. 578 pages
توضیحات

جزئیات

نگاهی دارد به دیدگاه نویسندگان ایرانی عصر حاضر در مورد عیسی مسیح، و تأثیری که ارتباط ایران با غرب بر نگرش مردم در مورد مسیحیت داشته است.
Reviews