زبان
جستجو

بقیه وفادار

تصاویر بیشتر

بقیه وفادار
‎£3٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: اسقف دهقانی
  • ناشر: کتابهای سهراب
  • نوع: کتاب
  • وزن: 0.1600
  • کد: F10
  • شابک: 1-870312-17-1

توضیحات

The story of those who remained faithful to God in the Bible. 106 pages.
توضیحات

جزئیات

سرگذشت کسانی در کتاب مقدس که تا به آخر به خدا وفادار ماندند.
Reviews