زبان
جستجو

مشکل عشق

تصاویر بیشتر

مشکل عشق
‎£4٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: اسقف دهقانی
  • ناشر: کتابهای سهراب
  • نوع: کتاب
  • وزن: 0.2740
  • کد: F07
  • شابک: 1-870312-01-5

توضیحات

What does a Christian couple do when their first born is murdered? They forgive. This was what Bishop Dehqani and his wife did. But it was a Hard Awakening...141 pages.
 

یا
توضیحات

جزئیات

واکنش یک زوج مسیحی نسبت به قتل پسر ارشدشان باید چگونه باشد؟ باید قاتلین پسرشان را ببخشند. و این دقیقاً همان کاری بود که اسقف دهقانی و همسرش کردند. اسقف چگونگی این کار را در این کتاب شرح می‌دهد.
Reviews