زبان
جستجو

The Unfolding Design of My World

تصاویر بیشتر

The Unfolding Design of My World
‎£5٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: اسقف دهقانی تفتی
  • ناشر: انتشارات کانتبری
  • تاریخ انتشار: ۲۰۰۰
  • نوع: کتاب
  • پهنا: 13.6
  • بلندی: 21.5
  • ضخامت: 2
  • وزن: 0.3160
  • کد: F22
  • شابک: 1-85311-379-4

توضیحات

The English autobiography of Bishop Hassan B. Dehqani-Tafti. 278 pages
توضیحات

جزئیات

The English autobiography of Bishop Hassan B. Dehqani-Tafti. 278 pages
Reviews