زبان
جستجو

بی‌باک: تصور کن در زندگی ترسی نداشته باشی

تصاویر بیشتر

بی‌باک: تصور کن در زندگی ترسی نداشته باشی
‎£5٫50

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: ماکس لوکادو
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۱۴
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۳
  • بلندی: ۱۹.۸
  • ضخامت: ۱
  • وزن: 0.1770
  • کد: D101
  • شابک: ۹۷۸-۱-۷۸۳۴۹-۰۹۶-۷

توضیحات

ترسْ خودش را به شکلهای مختلف ظاهر میسازد. در دستهای مرطوب، در داغشدن پشت گردن، در حرکات وسواسی و بیاختیار مانند پرخوری و پرحرفی، چاپلوسیهای سراسر دروغ و یا حملههای خشمگینانه و نفرتآلود. اینهمه واکنشهای مختلف و یک عامل مشترک پشت همۀ آنها؛ شاید علت بعضی از این واکنشها را بسرعت و بعضی دیگر را با کمک مشاور و پزشک تشخیص بدهیم، ولی واقعیت این است که در پس بسیاری از رفتارها و تصمیمها و بیتصمیمیهای ما عاملی قرار دارد که در کتابمقدس نیز بارها به آن اشاره شده: ترس!
در این کتاب، نویسنده و سخنران معروف مسیحی، ماکس لوکادو، این گرفتاری و عارضۀ مشترک انسانها را مورد توجه قرار داده و به سبک همیشگی خود، با استفاده از مطالب کتابمقدس، تجربههای شخصی و نکتهها و اشارههای طنزآمیز، تعدادی از شایعترین ترسهای انسانی را ریشهیابی و رهنمودهای کتابمقدسی ساده و مؤثری ارائه کرده است.
امیدواریم که خواندن این کتاب به خوانندگان عزیز کمک کند تا با یاری خداوند بر ترسهای خود پیروز شوند. ۱۷۹ صفحه.
 

یا
توضیحات

جزئیات

ترسْ خودش را به شکلهای مختلف ظاهر میسازد. در دستهای مرطوب، در داغشدن پشت گردن، در حرکات وسواسی و بیاختیار مانند پرخوری و پرحرفی، چاپلوسیهای سراسر دروغ و یا حملههای خشمگینانه و نفرتآلود. اینهمه واکنشهای مختلف و یک عامل مشترک پشت همۀ آنها؛ شاید علت بعضی از این واکنشها را بسرعت و بعضی دیگر را با کمک مشاور و پزشک تشخیص بدهیم، ولی واقعیت این است که در پس بسیاری از رفتارها و تصمیمها و بیتصمیمیهای ما عاملی قرار دارد که در کتابمقدس نیز بارها به آن اشاره شده: ترس! در این کتاب، نویسنده و سخنران معروف مسیحی، ماکس لوکادو، این گرفتاری و عارضۀ مشترک انسانها را مورد توجه قرار داده و به سبک همیشگی خود، با استفاده از مطالب کتابمقدس، تجربههای شخصی و نکتهها و اشارههای طنزآمیز، تعدادی از شایعترین ترسهای انسانی را ریشهیابی و رهنمودهای کتابمقدسی ساده و مؤثری ارائه کرده است. امیدواریم که خواندن این کتاب به خوانندگان عزیز کمک کند تا با یاری خداوند بر ترسهای خود پیروز شوند. ۱۷۹ صفحه.
Reviews