زبان
جستجو

تمرین دعا

تصاویر بیشتر

تمرین دعا
‎£3٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: پل اسمیت
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۵
  • بلندی: ۲۱
  • ضخامت: ۰.۳
  • وزن: 0.0830
  • کد: D33

توضیحات

مسیحیان درباره دعا زیاد حرف می زنند، اما اغلب برای شان مشکل است بطور مرتب دعا کنند. این کتاب برای مسیحیانی که می خواهند دعا را سرلوحۀ زندگیروحانی خود قرار دهند و بدانند چگونه م یتوانند بطور مؤثرتری دعا کنند، فوق العاده مفید خواهد بود.
 

یا
توضیحات

جزئیات

مسیحیان درباره دعا زیاد حرف می زنند، اما اغلب برای شان مشکل است بطور مرتب دعا کنند. این کتاب برای مسیحیانی که می خواهند دعا را سرلوحۀ زندگیروحانی خود قرار دهند و بدانند چگونه م یتوانند بطور مؤثرتری دعا کنند، فوق العاده مفید خواهد بود.
Reviews