Kalameh

انتخاب ارز

تمرین دعا

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£3٫00

مشخصات

  • نویسنده: پل اسمیت
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۵
  • بلندی: ۲۱
  • ضخامت: ۰.۳
  • وزن: 0.0830
  • کد: D33

توضیحات

مسیحیان درباره دعا زیاد حرف می زنند، اما اغلب برای شان مشکل است بطور مرتب دعا کنند. این کتاب برای مسیحیانی که می خواهند دعا را سرلوحۀ زندگیروحانی خود قرار دهند و بدانند چگونه م یتوانند بطور مؤثرتری دعا کنند، فوق العاده مفید خواهد بود.

تمرین دعا

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر