Kalameh

انتخاب ارز

امید برای زمانی که رنج می‌کشیم

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£5٫75

مشخصات

  • نویسنده: دکتر لری کرب و دکتر دن الندر
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۳.۵
  • بلندی: ۱۹.۵
  • ضخامت: ۱.۴
  • وزن: 0.2900
  • کد: D55
  • شابک: ۹۷۸-۱-۹۰۴۹۹۲-۷۵-۲

توضیحات

این کتاب حاوی پرسش‌های کلیدی از جانب مردم است: ایراد در چیست؟ چه کسی می‌تواند کمک کند؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، نویسندگان کتاب نقاط قوت و ضعف‌ الگوهای گوناگون مشاوره را بررسی می‌کنند. آن‌ها به ابعاد روانشناختی، پزشکی و روحانی جراحات عاطفی می‌پردازند و نقش کلیسا را به عنوان یک مهرۀ کلیدی در رشد و بازپروری بررسی می‌کنند.

امید برای زمانی که رنج می‌کشیم

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر