زبان
جستجو

از پی من بیا، کتاب راهنمای مشاور

تصاویر بیشتر

از پی من بیا، کتاب راهنمای مشاور
‎£5٫50

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: تیم گرین
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۱۸
  • نوع: سیمی بندی
  • پهنا: ۲۱
  • بلندی: ۳۰
  • ضخامت: ۱
  • وزن: 0.2250
  • کد: D116
  • شابک: ۹۷۸-۱-۷۸۳۴۹-۱۴۰-۷

توضیحات

این کتاب، کتاب راهنمای مشاور برای تعلیم دورۀ "از پِی من بیا" میباشد که در کنار کتاب درسی "از پِی من بیا" قابل استفاده و بهره‌گیری است.
دوره درسیِ "از پِی من بیا" برای نوایمانان مسیحی از پیشزمینه اسلامی طراحی شده تا با کمک مشاور، در ایمان تازۀ خود رشد کنند. این دوره تلفیقی از مطالعه شخصی، گفتگو و تبادل نظر (دو نفره یا گروهی) و کارگاههای یادگیری عملی میباشد. در کنار کتاب راهنما، شاگرد و مربی، هر دو به یک نسخه از کتاب درسی نیاز دارند که به زبانهای متعددی موجود است. این راهنما به زبان انگلیسی می‌توانید از این مغلزه آنلاین تهیه کنید: https://shop.kalameh.com/come-follow-me-advisor-s-guide.html
کتاب راهنمای مشاور، از وبسایت
https://come-follow-me.org/
نیز به صورت رایگان قابل دانلود میباشد. کتاب راهنمای مشاور، شما را در چگونگی انجام دوره هدایت کرده و حاوی نکات و توضیحات کلیدیِ مربوط به فرهنگ اسلامی در مورد هر موضوع درسی نیز میباشد. در هر درس، سوالاتی برای گفتگو و کار عملی در اختیار شما قرار داده شده است. سیمی‌بندی، ۷۰ صفحه
کتاب درسی را از همین مغازه آنلاین می‌توانید تهیه کنید:
http://shop.kalameh.com/come-follow-me.html
توضیحات

جزئیات

این کتاب، کتاب راهنمای مشاور برای تعلیم دورۀ "از پِی من بیا" میباشد که در کنار کتاب درسی "از پِی من بیا" قابل استفاده و بهره‌گیری است. دوره درسیِ "از پِی من بیا" برای نوایمانان مسیحی از پیشزمینه اسلامی طراحی شده تا با کمک مشاور، در ایمان تازۀ خود رشد کنند. این دوره تلفیقی از مطالعه شخصی، گفتگو و تبادل نظر (دو نفره یا گروهی) و کارگاههای یادگیری عملی میباشد. در کنار کتاب راهنما، شاگرد و مربی، هر دو به یک نسخه از کتاب درسی نیاز دارند که به زبانهای متعددی موجود است. این راهنما به زبان انگلیسی می‌توانید از این مغلزه آنلاین تهیه کنید: https://shop.kalameh.com/come-follow-me-advisor-s-guide.html کتاب راهنمای مشاور، از وبسایت https://come-follow-me.org/ نیز به صورت رایگان قابل دانلود میباشد. کتاب راهنمای مشاور، شما را در چگونگی انجام دوره هدایت کرده و حاوی نکات و توضیحات کلیدیِ مربوط به فرهنگ اسلامی در مورد هر موضوع درسی نیز میباشد. در هر درس، سوالاتی برای گفتگو و کار عملی در اختیار شما قرار داده شده است. سیمی‌بندی، ۷۰ صفحه کتاب درسی را از همین مغازه آنلاین می‌توانید تهیه کنید: http://shop.kalameh.com/come-follow-me.html
Reviews