فرهنگ عهدجدید

‎£۱۴٫۰۰
In stock
SKU
H1/27
* کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ «عهدجدید» است که برای نخستین‌ بار در زبان فارسی با پنج فهرست راهنمای عبری، یونانی، لاتین، انگلیسی و فارسی در پایان کتاب، به چاپ می‌رسد. * فهرست مدخل‌ها، مخفف اسامی کتاب‌های کتاب‌مقدس در ابتدای کتاب ذکر شده است. * از نکات برجستۀ کتاب آنست که مراجع عهدعتیقیِ آیات عهدجدید و نیز واژگان کلیدیِ عهدجدید را با ذکر ریشۀ عبری، و نیز معادل‌های یونانی و لاتین ارائه می‌کند. خواننده به‌وضوح درمی‌یابد که نویسندگان عهدجدید چگونه و در چه زمینه‌ای واژگان کلیدی را با الهام و در پرتو مبدأ آنها که همانا زبان عبری (و بعضاً آرامی و لاتین) است به‌کار گرفته‌اند. نویسندۀ این کتاب، دوفور، زبان‌شناس سرشناس و الاهیدانان برجستۀ فرانسوی، با تسلطی چشم‌گیر بر زبان‌های کتاب‌مقدس و نیز زبان لاتین، به ارائۀ تبارشناسی جامع و دقیق واژگان پرداخته است. مرجع کتاب‌مقدسیِ واژگان در هر مورد به‌طور خاص در متن با شماره مشخص شده، و در پایین هر بخش به‌صورت فهرستی کامل از کاربرد آن در کتاب‌مقدس با ذکر اسامی کتاب، باب و آیات درج شده است. این کتاب برای علاقمندان به مطالعۀ علمی، تاریخی، الاهیاتی و زبان‌شناختی کتاب‌مقدس و نیز مُدرسان و دانشجویان الاهیات بسیار مفید است. * شماره‌گذاری آیات کتاب‌مقدس در این کتاب طبق شماره‌گذاری بین‌المللی صورت گرفته و لذا برخی ارجاعات با متون رایج کتاب‌مقدس فارسی احتمالاً تفاوت‌هایی دارد. ۴۹۳ صفحه

* کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ «عهدجدید» است که برای نخستین‌ بار در زبان فارسی با پنج فهرست راهنمای عبری، یونانی، لاتین، انگلیسی و فارسی در پایان کتاب، به چاپ می‌رسد. * فهرست مدخل‌ها، مخفف اسامی کتاب‌های کتاب‌مقدس در ابتدای کتاب ذکر شده است. * از نکات برجستۀ کتاب آنست که مراجع عهدعتیقیِ آیات عهدجدید و نیز واژگان کلیدیِ عهدجدید را با ذکر ریشۀ عبری، و نیز معادل‌های یونانی و لاتین ارائه می‌کند. خواننده به‌وضوح درمی‌یابد که نویسندگان عهدجدید چگونه و در چه زمینه‌ای واژگان کلیدی را با الهام و در پرتو مبدأ آنها که همانا زبان عبری (و بعضاً آرامی و لاتین) است به‌کار گرفته‌اند. نویسندۀ این کتاب، دوفور، زبان‌شناس سرشناس و الاهیدانان برجستۀ فرانسوی، با تسلطی چشم‌گیر بر زبان‌های کتاب‌مقدس و نیز زبان لاتین، به ارائۀ تبارشناسی جامع و دقیق واژگان پرداخته است. مرجع کتاب‌مقدسیِ واژگان در هر مورد به‌طور خاص در متن با شماره مشخص شده، و در پایین هر بخش به‌صورت فهرستی کامل از کاربرد آن در کتاب‌مقدس با ذکر اسامی کتاب، باب و آیات درج شده است. این کتاب برای علاقمندان به مطالعۀ علمی، تاریخی، الاهیاتی و زبان‌شناختی کتاب‌مقدس و نیز مُدرسان و دانشجویان الاهیات بسیار مفید است. * شماره‌گذاری آیات کتاب‌مقدس در این کتاب طبق شماره‌گذاری بین‌المللی صورت گرفته و لذا برخی ارجاعات با متون رایج کتاب‌مقدس فارسی احتمالاً تفاوت‌هایی دارد. ۴۹۳ صفحه
More Information
Weight 0.900000
نویسنده گراویه لئون دوفور
ناشر کانون یوحنای رسول/ انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۱۴
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۵.۵
بلندی ۲۳.۳
ضخامت ۲
کد H1/27
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۸۱۹۶-۹۹-۶
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account