تفسیر نامه‌های اوّل و دوّم به تسالونیکیان

‎£۵٫۰۰
In stock
SKU
H1/29
موعظه در مورد بازگشت دوبارۀ مسیح برای تسالونیکیان وضع ناسالمی ایجاد کرده بود، به‌طوری که مردم دست از کار کشیده و تمام فعالیت‌های روزمرۀ خود را متوقف کرده بودند و با نوعی هیجان ناسالم منتظر بازگشت مسیح بودند. بنابراین، پولس به آنها می‌گوید که آرام بگیرند و زندگی خود را بکنند. مسیحیان تسالونیکی نگران بودند که تکلیف کسانی که قبل از بازگشت دوبارۀ مسیح از دنیا رفته‌اند، چه خواهد شد. پولس توضیح می‌دهد که هرگاه جلال خدا ظهور یابد، خوابیدگان در مسیح بی‌بهره نخواهند ماند. همواره این خطر وجود داشت که تسالونیکیان گرفتار اعمال منافی اخلاق شوند. برای آنها مقابله با عقاید منحط پیشینیان، و مقاومت در مقابل وسوسۀ محیط بی‌دین اطراف، آسان نبود. حداقل یک گروه در میان تسالونیکیان وجود داشت که به پولس تهمت می‌زد. آنها به او تهمت می‌زدند که انجیل را به‌خاطر سود شخصی خود موعظه می‌کند، و فردی مستبد است. در کلیسای تسالونیکی تا حدی شقاق وجود داشت. اینها مسائلی بود که پولس بایست به‌وسیلۀ این نامه‌ها حل می‌کرد… ۷۳ صفحه

موعظه در مورد بازگشت دوبارۀ مسیح برای تسالونیکیان وضع ناسالمی ایجاد کرده بود، به‌طوری که مردم دست از کار کشیده و تمام فعالیت‌های روزمرۀ خود را متوقف کرده بودند و با نوعی هیجان ناسالم منتظر بازگشت مسیح بودند. بنابراین، پولس به آنها می‌گوید که آرام بگیرند و زندگی خود را بکنند. مسیحیان تسالونیکی نگران بودند که تکلیف کسانی که قبل از بازگشت دوبارۀ مسیح از دنیا رفته‌اند، چه خواهد شد. پولس توضیح می‌دهد که هرگاه جلال خدا ظهور یابد، خوابیدگان در مسیح بی‌بهره نخواهند ماند. همواره این خطر وجود داشت که تسالونیکیان گرفتار اعمال منافی اخلاق شوند. برای آنها مقابله با عقاید منحط پیشینیان، و مقاومت در مقابل وسوسۀ محیط بی‌دین اطراف، آسان نبود. حداقل یک گروه در میان تسالونیکیان وجود داشت که به پولس تهمت می‌زد. آنها به او تهمت می‌زدند که انجیل را به‌خاطر سود شخصی خود موعظه می‌کند، و فردی مستبد است. در کلیسای تسالونیکی تا حدی شقاق وجود داشت. اینها مسائلی بود که پولس بایست به‌وسیلۀ این نامه‌ها حل می‌کرد… ۷۳ صفحه
More Information
Weight 0.119000
نویسنده دکتر ویلیام بارکلی
ناشر انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۱۵
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۲.۹
بلندی ۱۹.۸
ضخامت ۰.۵
کد H1/29
شابک ۹۷۸-۱-۷۸۳۴۹-۱۰۱-۸
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account