پرستش مسیحی

‎£۴٫۰۰
In stock
SKU
J13

آیا تمایل دارید
دیدگاه خدا را در مورد پرستش و ستایش بدانید؟
آیا تمایل دارید پرستش و ستایش را به صورت عملی تمرین کنید؟
برای درک پرستش مسیحی، باید به کالم خدا مراجعه کنیم. کتاب
حاضر، این فرصت را برای خواننده فراهم میکند که بتواند این
عکسالعمل حیاتی نسبت به خدا را درک و تمرین نماید.
این کتاب شامل تعلیم مطالبی از قبیل قدرت خدا، حضور
و شفاعت او، برای ما که با قلبی گشاده در انتظار او هستیم،
میباشد. با مطالعه این کتاب بُعد جدیدی به ایمانتان خواهید داد
و با خداوند راه خواهید رفت.
دوره زندگی مسیحی شامل هجده کتاب است که به سه گروه
شش تایی تقسیم شدهاند.
پرستش مسیحی کتاب چهارم از گروه دو می باشد.

. ۱۱۸ صفحه

در مورد پرستش مسیحی و تأثیر آن بر زندگی روحانی فرد ایماندار توضیح می‌دهد. ۱۱۸ صفحه
More Information
Weight 0.090000
نویسنده جودی بارتل
ناشر انتشارات ایلام و دانشگاه گلوبال
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۲
بلندی ۱۹
ضخامت ۰.۷
کد J13
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۴۹۹۲-۹۰-۵
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account