تشویق‌کنندۀ شخصی شما

‎£۲٫۵۰
In stock
SKU
D05
هر کسی گاه به گاه، نیاز به تشویق و دلگرمی دارد. در تمام سالهایی که به مشاوره اشتغال داشته‌ام، فقط با چند نفر برخورد کرده‌ام که واکنشی مثبت به چند کلمۀ تشویق‌آمیز نشان نداده باشند، کلماتی که با دقت انتخاب شده و بر پایۀ کتاب‌مقدس بوده باشند. برخی از لحظاتی از زندگی خودم که بیش از همه به یادم مانده‌اند، لحظاتی بوده‌اند که درگیر مشکلی طاقت‌فرسا و احساس عمیق دلسردی بودم و کسی بر سر راهم قرار گرفت و ایمانم را با گفته‌ای خدادادی و اطمینان‌بخش برانگیخت. واژۀ «دلسردی» به معنی «از دست دادن شهامت، باختن روحیه، و منصرف شدن» است. ما تقریباً هر روز با موقعیت‌ها و شرایط دلسردکننده مواجه می‌شویم، نظیر تحقیر شدن از سوی کسی، شنیدن انتقاد، طرح‌هایی که ظاهراً به‌انجام نمی‌رسند، تنهایی، اندوه، شکست، شک و غیره. برعکس، واژۀ «تشویق» یا «دلگرمی» یعنی «ارائۀ اعتماد و شهامتی تازه، دادن روحیه یا امید، قوت قلب بخشیدن، انگیزش دادن، و یاری رساندن». ایمانداری یک روز به من چنین گفت: «من می‌توانم یک ماهِ کامل را با تنها یک کلمۀ تشویق‌آمیز سپری کنم.» این کتاب «تشویق‌کنندۀ شخصی» را می‌توان به دو صورت به‌کار گرفت. یکی برای کمک به خودتان برای یافتن آیات و اندیشه‌هایی که به‌هنگام مواجهه با نوعی دلسردی و یأس به آنها نیاز دارید؛ و دوم، به‌عنوان شالوده‌ای که توسط آن، می‌توانید به دیگران، وقتی به تشویق نیاز دارند، یاری رسانید. ناگفته پیدا است که قدرت این نشریه در کلمات آیاتی نهفته است که آنها را برجسته و مشخص می‌سازد. همچنین توضیحات و نظراتی از خودم داده‌ام و دعایی ذکر کرده‌ام که می‌توان آن را در انتها به‌کار برد. اگر به نظرتان این دعا مفید نباشد، می‌توانید دعای خود را به‌کار ببرید. مطمئنم لازم به گفتن نیست که توضیحات من به‌اندازۀ کلمات آیه‌ها ارزشمند نیستند. اما این توضیحات بر پایۀ آیات قرار گرفته‌اند و در مورد موضوعات مهی هستند نظیر حاکمیت خدا، قدرت، شفقت و بخشایش او- یعنی همان حقایقی که داوود بی‌تردید، در آن لحظات مأیوس‌کننده در صقلغ، بر آنها تأمل می‌کرد. اندیشه‌ها و نظراتی که در این کتاب ثبت شده‌اند، در موقعیت‌های بیشماری در مشاوره‌ها در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بسیاری از افراد به من گفته‌اند که آنها برایشان سودمند بوده‌اند. امیدوارم برای شما نیز اینچنین باشد. سِلوین هیوز. ۹۴ صفحه

هر کسی گاه به گاه، نیاز به تشویق و دلگرمی دارد. در تمام سالهایی که به مشاوره اشتغال داشته‌ام، فقط با چند نفر برخورد کرده‌ام که واکنشی مثبت به چند کلمۀ تشویق‌آمیز نشان نداده باشند، کلماتی که با دقت انتخاب شده و بر پایۀ کتاب‌مقدس بوده باشند. برخی از لحظاتی از زندگی خودم که بیش از همه به یادم مانده‌اند، لحظاتی بوده‌اند که درگیر مشکلی طاقت‌فرسا و احساس عمیق دلسردی بودم و کسی بر سر راهم قرار گرفت و ایمانم را با گفته‌ای خدادادی و اطمینان‌بخش برانگیخت. واژۀ «دلسردی» به معنی «از دست دادن شهامت، باختن روحیه، و منصرف شدن» است. ما تقریباً هر روز با موقعیت‌ها و شرایط دلسردکننده مواجه می‌شویم، نظیر تحقیر شدن از سوی کسی، شنیدن انتقاد، طرح‌هایی که ظاهراً به‌انجام نمی‌رسند، تنهایی، اندوه، شکست، شک و غیره. برعکس، واژۀ «تشویق» یا «دلگرمی» یعنی «ارائۀ اعتماد و شهامتی تازه، دادن روحیه یا امید، قوت قلب بخشیدن، انگیزش دادن، و یاری رساندن». ایمانداری یک روز به من چنین گفت: «من می‌توانم یک ماهِ کامل را با تنها یک کلمۀ تشویق‌آمیز سپری کنم.» این کتاب «تشویق‌کنندۀ شخصی» را می‌توان به دو صورت به‌کار گرفت. یکی برای کمک به خودتان برای یافتن آیات و اندیشه‌هایی که به‌هنگام مواجهه با نوعی دلسردی و یأس به آنها نیاز دارید؛ و دوم، به‌عنوان شالوده‌ای که توسط آن، می‌توانید به دیگران، وقتی به تشویق نیاز دارند، یاری رسانید. ناگفته پیدا است که قدرت این نشریه در کلمات آیاتی نهفته است که آنها را برجسته و مشخص می‌سازد. همچنین توضیحات و نظراتی از خودم داده‌ام و دعایی ذکر کرده‌ام که می‌توان آن را در انتها به‌کار برد. اگر به نظرتان این دعا مفید نباشد، می‌توانید دعای خود را به‌کار ببرید. مطمئنم لازم به گفتن نیست که توضیحات من به‌اندازۀ کلمات آیه‌ها ارزشمند نیستند. اما این توضیحات بر پایۀ آیات قرار گرفته‌اند و در مورد موضوعات مهی هستند نظیر حاکمیت خدا، قدرت، شفقت و بخشایش او- یعنی همان حقایقی که داوود بی‌تردید، در آن لحظات مأیوس‌کننده در صقلغ، بر آنها تأمل می‌کرد. اندیشه‌ها و نظراتی که در این کتاب ثبت شده‌اند، در موقعیت‌های بیشماری در مشاوره‌ها در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بسیاری از افراد به من گفته‌اند که آنها برایشان سودمند بوده‌اند. امیدوارم برای شما نیز اینچنین باشد. سِلوین هیوز. ۹۴ صفحه
More Information
Weight 0.127000
نویسنده سِلْوین هیوز
ناشر انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۱۶
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۳
بلندی ۱۹.۸
ضخامت ۰.۵
کد D05
شابک ۹۷۸-۱-۷۸۳۴۹-۰۴۰-۰
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account