راهنمای مطالعۀ درس پیدایش

‎£۸٫۰۰
In stock
SKU
HSG/2

درک کیدنر می‌گوید:
»شباهت کتاب پیدایش به عهدجدید بیشتر از بقیۀ عهدعتیق
است‌. بســیاری از مطالبش بندرت در عهدعتیق دوباره بیان
می‌شود، تا اینکه در عهدجدید آنها را با مثالهای جدید و باز
شده می‌توان یافت‌؛ بعنوان مثال سقوط انسان‌،داوری خدادر
طوفان نوح‌، عدالتی که از ایمان سرچشــمه می‌گیرد، غریب
بودن قوم خدا در این دنیا. سرچشمۀ این مطالب عهدجدید
همه از سفر پیدایش است‌. بسیاری از مطالب کتاب پیدایش
در آخرین قســمت کتاب‌مقدس )مکاشــفه‌( دوباره یافت
ً بابل‌، و آن مارقدیمــی که درکتاب پیدایش
می‌شــوند؛مثال
معرفی می‌شــوند، درمکاشــفه م حکومیت خودرا دریافت
می‌کنند. همچنین نجات‌یافتــگان دوباره به فردوس راه پیدا
می‌کنند و به درخت حیات می‌رسند. اینها مطالبی است که به
باغ عدن و درخت حیات در کتاب پیدایش اشاره می‌کنند.

۴۳۲ صفحه

پیدایش، کتاب راهنما. ۴۳۲ صفحه.
More Information
Weight 0.659000
نویسنده پل هاف
ناشر انتشارات ایلام، دانشگاه گلوبال
نوع جلد کاغذی
پهنا 15.5
بلندی 23.39999962
ضخامت 2.299999952
کد HSG/2
شابک 978-1-906256-67-8
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account