انجیل یوحنا

‎£۰٫۲۰
In stock
SKU
A28

در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ همان در آغاز با

خدا بود. همه چیزبه واسطۀ او پدید آمد، و از هرآنچه پدید آمد، هیچ چیز

بدون او پدیدار نگشت

در او حیات بود و آن حیات، نور آدمیان بود. این نور در تاریکی

میدرخشد و تاریکی آن را درنیافته است

او در جهان بود، و جهان به واسطۀ او پدید آمد؛ اماّ جهان او را نشناخت.

به ملُک خویش آمد، ولی قوم خودش او را نپذیرفتند. اماّ به همۀ کسانی

که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به  هرکس

که به نام او ایمان آورد؛ آنان که نه با زادنی بشری، نه از خواهشِ تن و

نه از خواستۀ یک مرد، بلکه از خدا زاده شدند

و کلام، انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید. و ما بر جلال او

نگریستیم، جلالی درخور آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و

راستی. یحیی بر او شهادت میداد و ندا میکرد که «این است کسی که

درباره اش گفتم: “آن که پس از من میآید بر من برتری یافته، زیرا پیش

از من وجود داشته است”. » از پُری او ما همه بهر همند شدیم، فیض

از پی فیض. زیرا شریعت به واسطۀ موسی داده شد، و فیض و راستی

به واسطۀ عیسی مسیح آمد. هیچکس هرگز خدا را ندیده است. اما آن

خدای یگانه که در برَ پدر است، همان او را شناسانید..

انجیل یوحنا (ترجمه هزاره نو)
More Information
Weight 0.061000
ناشر انتشارات ایلام
نوع جلد کاغذی
پهنا 11.5
بلندی 18
ضخامت 0.400000006
کد A28
شابک 978-1-906256-23-4
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account