شفای احساسات آسیب‌دیده

‎£۴٫۵۰
In stock
SKU
D48
آیا تا به‌حال شده پیش خود فکر کنید رنجی درونی دارید که کسی نمی‌تواند شما را در تحمل و یا درمان آن یاری کند؟ آیا برای‌تان پیش آمده که برخی از مشکلات خود را با شبان و یا دوستی درمیان بگذارید و آنها بگویند: «روح بد یا دیو داری!» شاید هم گفته باشند: «دعا کن و کتاب‌مقدست را بخوان، همه چیز درست می‌شود!» دکتر دیوید سیمندز، شبانی باتجربه و روان‌شناسی محقق، در این کتاب موضوعی بسیار حساس و در عین حال حیاتی را به بحث و بررسی می‌گذارد: «احساسات آسیب‌دیده». او بحث را با بررسیِ دو نگرش افراطی در مورد مشکلات احساسی آغاز می‌کند. یکی اینکه همۀ مشکلات روحی و احساسی منشاء روحانی و شریر دارند و دیگر اینکه مطالعۀ صِرف کتاب‌مقدس و دعا همۀ مشکلات را درمان می‌کند. بعد در پرتو تجربیات طولانی‌مدت خود در زمینۀ مشاوره و شبانی، صادقانه اعتراف می‌کند که تجربه چیز دیگری نشان می‌دهد. اگر چه منشاء معدودی از مشکلاتْ روحانی هستند و با روش‌های روحانی و دعا قابل درمانند، اما اغلب مشکلات ریشه در عواطف، احساسات و گذشتۀ افراد دارند و درمان‌شان نه صِرفاً با روش‌های روحانی بلکه با مشاوره، بررسی، تجزیه و تحلیل گذشتۀ فرد، و هم‌چنین رعایت دستورالعمل‌هایی صحیح امکان‌پذیر است. پر واضح است که خداوند در روند مشاوره، توسط روح‌القدس، کلامش و مشاوری متخصص فرد را یاری می‌کند تا ابتدا درک صحیحی از گذشتۀ خود به‌دست آورد و با واقع‌بینی ریشه‌های آسیب‌های احساسی را پیدا کند و سپس بتواند از تأثیرات مخرب‌شان آزاد شود. دکتر سیمندز داستان زندگی دختری به‌نام بتی را نقل می‌کند که در گذشته از خانوادۀ خود آسیب دیده و این گذشتۀ آسیب‌دیده، زندگی کنونی او را تحت تأثیر قرار داده و مستأصل کرده است. بتی طی مشاوره با کمک همه‌جانبۀ خداوند نه تنها دیدی صحیح نسبت به گذشتۀ خود و ریشه‌های آسیب‌های احساسی‌اش پیدا می‌کند و از دام تأثیرات مخرب‌شان آزاد می‌شود، بلکه خود تبدیل به مبشر و مشوقی می‌شود که خدا او را برای شفای دیگران به‌کار می‌برد. به‌قول دکتر سمندز، خدا گذشتۀ آسیب‌دیدۀ ما را مثل زباله‌هایی به مرکز بازیافت می‌برد و از آنها سوختی قوی به‌وجود می‌آورد که می‌تواند موتور زندگی کنونی ما را به حرکت درآورد.یکی دیگر از بخش‌های بسیار مهم کتاب «شفای عزت‌نفسِ ضعیف‌مان» نام دارد که دکتر سیمندز در آن مرگبارترین اسحله‌ای را که شیطان برای تخریب شخصیت و زندگی ایمانداران به‌کار می‌برد مورد بررسی قرار می‌دهد. او در این بخش عوامل سازندۀ عزت‌نفس انسان را به تفصیل شرح می‌دهد و نقش آن را در سلامتی و بلوغ روحانی تشریح می‌کند. در یکی از بخش‌ها نیز موضوع «کمال‌پرستی» مورد بررسی قرار می‌گیرد که مانعی عمده در مسیر سلامتی و رشد شخصیت انسان است. دکتر سیمندز به زیبایی تشریح می‌کند که چگونه فرد کمال‌پرست همیشه از رسیدن به هدف خود، که اغلب دست‌نیافتنی است، ناکام می‌ماند و سرخورده می‌شود. فرد کمال‌پرست حتی خدا را مثل هدفی دست‌نیافتنی می‌بیند که هر چه بالاتر می‌رود به او نمی‌رسد. این کتاب خواننده را تشویق می‌کند که کمال‌طلب باشد نه کمال‌پرست. ما مسیحیان اگر چه در پی کمال و تعالیِ همه جانبه‌ایم ولی باید این را نیز بدانیم که انسانیم و محدود، و باید در حیطۀ توانایی‌های خدادادی‌مان حرکت کنیم. همچنین باید بدانیم که خدا هدفی دست‌نیافتنی نیست بلکه در مسیح و از طریق روح‌القدس خود را در دسترس ما قرار داده است و از ما انتظار ندارد کمال‌پرست باشیم. او از ضعف‌های انسانی ما آگاه است و در مسیر شفا و رسیدن به تعالی و کمال یاری‌مان می‌کند.من مطالعۀ این کتاب ارزشمند را که خواندن آن چند ساعت بیش‌تر طول نمی‌کشد به تمامی فارسی‌زبانان به‌خصوص مسیحیان پیشنهاد می‌کنم. شفای احساسات آسیب‌دیده اثر دیوید ای. سیمندز. مترجم: ژاکلین عیسائیان. ۱۸۱ صفحه

آیا تا به‌حال شده پیش خود فکر کنید رنجی درونی دارید که کسی نمی‌تواند شما را در تحمل و یا درمان آن یاری کند؟ آیا برای‌تان پیش آمده که برخی از مشکلات خود را با شبان و یا دوستی درمیان بگذارید و آنها بگویند: «روح بد یا دیو داری!» شاید هم گفته باشند: «دعا کن و کتاب‌مقدست را بخوان، همه چیز درست می‌شود!» دکتر دیوید سیمندز، شبانی باتجربه و روان‌شناسی محقق، در این کتاب موضوعی بسیار حساس و در عین حال حیاتی را به بحث و بررسی می‌گذارد: «احساسات آسیب‌دیده». او بحث را با بررسیِ دو نگرش افراطی در مورد مشکلات احساسی آغاز می‌کند. یکی اینکه همۀ مشکلات روحی و احساسی منشاء روحانی و شریر دارند و دیگر اینکه مطالعۀ صِرف کتاب‌مقدس و دعا همۀ مشکلات را درمان می‌کند. بعد در پرتو تجربیات طولانی‌مدت خود در زمینۀ مشاوره و شبانی، صادقانه اعتراف می‌کند که تجربه چیز دیگری نشان می‌دهد. اگر چه منشاء معدودی از مشکلاتْ روحانی هستند و با روش‌های روحانی و دعا قابل درمانند، اما اغلب مشکلات ریشه در عواطف، احساسات و گذشتۀ افراد دارند و درمان‌شان نه صِرفاً با روش‌های روحانی بلکه با مشاوره، بررسی، تجزیه و تحلیل گذشتۀ فرد، و هم‌چنین رعایت دستورالعمل‌هایی صحیح امکان‌پذیر است. پر واضح است که خداوند در روند مشاوره، توسط روح‌القدس، کلامش و مشاوری متخصص فرد را یاری می‌کند تا ابتدا درک صحیحی از گذشتۀ خود به‌دست آورد و با واقع‌بینی ریشه‌های آسیب‌های احساسی را پیدا کند و سپس بتواند از تأثیرات مخرب‌شان آزاد شود. دکتر سیمندز داستان زندگی دختری به‌نام بتی را نقل می‌کند که در گذشته از خانوادۀ خود آسیب دیده و این گذشتۀ آسیب‌دیده، زندگی کنونی او را تحت تأثیر قرار داده و مستأصل کرده است. بتی طی مشاوره با کمک همه‌جانبۀ خداوند نه تنها دیدی صحیح نسبت به گذشتۀ خود و ریشه‌های آسیب‌های احساسی‌اش پیدا می‌کند و از دام تأثیرات مخرب‌شان آزاد می‌شود، بلکه خود تبدیل به مبشر و مشوقی می‌شود که خدا او را برای شفای دیگران به‌کار می‌برد. به‌قول دکتر سمندز، خدا گذشتۀ آسیب‌دیدۀ ما را مثل زباله‌هایی به مرکز بازیافت می‌برد و از آنها سوختی قوی به‌وجود می‌آورد که می‌تواند موتور زندگی کنونی ما را به حرکت درآورد.یکی دیگر از بخش‌های بسیار مهم کتاب «شفای عزت‌نفسِ ضعیف‌مان» نام دارد که دکتر سیمندز در آن مرگبارترین اسحله‌ای را که شیطان برای تخریب شخصیت و زندگی ایمانداران به‌کار می‌برد مورد بررسی قرار می‌دهد. او در این بخش عوامل سازندۀ عزت‌نفس انسان را به تفصیل شرح می‌دهد و نقش آن را در سلامتی و بلوغ روحانی تشریح می‌کند. در یکی از بخش‌ها نیز موضوع «کمال‌پرستی» مورد بررسی قرار می‌گیرد که مانعی عمده در مسیر سلامتی و رشد شخصیت انسان است. دکتر سیمندز به زیبایی تشریح می‌کند که چگونه فرد کمال‌پرست همیشه از رسیدن به هدف خود، که اغلب دست‌نیافتنی است، ناکام می‌ماند و سرخورده می‌شود. فرد کمال‌پرست حتی خدا را مثل هدفی دست‌نیافتنی می‌بیند که هر چه بالاتر می‌رود به او نمی‌رسد. این کتاب خواننده را تشویق می‌کند که کمال‌طلب باشد نه کمال‌پرست. ما مسیحیان اگر چه در پی کمال و تعالیِ همه جانبه‌ایم ولی باید این را نیز بدانیم که انسانیم و محدود، و باید در حیطۀ توانایی‌های خدادادی‌مان حرکت کنیم. همچنین باید بدانیم که خدا هدفی دست‌نیافتنی نیست بلکه در مسیح و از طریق روح‌القدس خود را در دسترس ما قرار داده است و از ما انتظار ندارد کمال‌پرست باشیم. او از ضعف‌های انسانی ما آگاه است و در مسیر شفا و رسیدن به تعالی و کمال یاری‌مان می‌کند.من مطالعۀ این کتاب ارزشمند را که خواندن آن چند ساعت بیش‌تر طول نمی‌کشد به تمامی فارسی‌زبانان به‌خصوص مسیحیان پیشنهاد می‌کنم. شفای احساسات آسیب‌دیدهاثر دیوید ای. سیمندزمترجم: ژاکلین عیسائیانانتشارات ایلامشابک ۶-‏‏‏۴۸-‏‏‏۹۰۴۹۹۲-‏‏‏۹۷۸بها: ۴ پوند
More Information
Weight 0.181000
نویسنده دکتر دیوید سیمندز
ناشر انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۰۷
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۳
بلندی ۱۹.۷
ضخامت ۱
کد D48
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۴۹۹۲-۴۸-۶
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account