مسیحی و شریعت

Special Price ‎£۲٫۰۰ Regular Price ‎£۴٫۰۰
In stock
SKU
D119D

شریعت در قلب کتاب‌مقدس جای دارد. این سخنان عیسی را مورد توجه قرار دهید: «گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های پیامبران را نسخ کنم؛ نیامده‌ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده‌ام تا تحققشان بخشم. زیرا آمین، به شما می‌گویم، تا آسمان و زمین زایل نشود، نقطه یا همزه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد، تا اینکه همه به انجام رسد» (متی ۵‌‌:‌ ۱۷-۱۸). عیسی از شریعت بد نگفت، بلکه آن را ستود! پولس نیز شریعت را ستود (مثلاً در رومیان ۷‌:‌ ۱۲، ۱۶). به غیر از مسائلی که مستقیماً به خود عیسای مسیح مربوط می‌شوند، به‌جز شریعت معدود موضوعاتی هستند که پولس به‌ شکلی مبسوط به آنها می‌پردازد. به این ترتیب، سوءتفاهم یا غفلت از شریعت به مثابه سوءتفاهم یا غفلت از قسمت بزرگی از کلام خداست. ممکن است مطالعه و بررسی نظام‌مند شریعت مطالعه‌ای بی‌روح و آکادمیک به نظر برسد. در واقع، چنین مطالعه‌ و بررسی بسیار جالب است و پیامدهای عملی عمیقی دارد. پولس برای پرداختن به این موضوع زحمت زیادی کشید تا کلیسا بتواند درک روشنی از ماهیت شریعت و نیز رابطۀ فرد مسیحی با آن داشته باشد. متأسفانه در کلیسای امروز، سردرگمی در باب این موضوع بیشتر از درک آن است. امیدواریم این کتاب کوچک ابهام در خصوص مسألۀ حیاتی و مهم رابطۀ فرد مسیحی با شریعت را برطرف سازد. ۱۰۸ صفحه.

ایرادات جزیی در جلد یا صفحات

شریعت در قلب کتاب‌مقدس جای دارد. این سخنان عیسی را مورد توجه قرار دهید: «گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های پیامبران را نسخ کنم؛ نیامده‌ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده‌ام تا تحققشان بخشم. زیرا آمین، به شما می‌گویم، تا آسمان و زمین زایل نشود، نقطه یا همزه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد، تا اینکه همه به انجام رسد» (متی ۵‌‌:‌ ۱۷-۱۸). عیسی از شریعت بد نگفت، بلکه آن را ستود! پولس نیز شریعت را ستود (مثلاً در رومیان ۷‌:‌ ۱۲، ۱۶). به غیر از مسائلی که مستقیماً به خود عیسای مسیح مربوط می‌شوند، به‌جز شریعت معدود موضوعاتی هستند که پولس به‌ شکلی مبسوط به آنها می‌پردازد. به این ترتیب، سوءتفاهم یا غفلت از شریعت به مثابه سوءتفاهم یا غفلت از قسمت بزرگی از کلام خداست. ممکن است مطالعه و بررسی نظام‌مند شریعت مطالعه‌ای بی‌روح و آکادمیک به نظر برسد. در واقع، چنین مطالعه‌ و بررسی بسیار جالب است و پیامدهای عملی عمیقی دارد. پولس برای پرداختن به این موضوع زحمت زیادی کشید تا کلیسا بتواند درک روشنی از ماهیت شریعت و نیز رابطۀ فرد مسیحی با آن داشته باشد. متأسفانه در کلیسای امروز، سردرگمی در باب این موضوع بیشتر از درک آن است. امیدواریم این کتاب کوچک ابهام در خصوص مسألۀ حیاتی و مهم رابطۀ فرد مسیحی با شریعت را برطرف سازد. ۱۰۸ صفحه.
More Information
Product conditions ایرادات جزیی در جلد یا صفحات
Weight 0.113000
نویسنده مالکوم وِبِر
ناشر انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۱۹
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۳
بلندی ۱۹.۸
ضخامت ۰.۵
کد D119D
شابک ۹۷۸-۱-۷۸۳۴۹-۱۰۴-۹
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account