الهیات مسیحی

‎£۱۲٫۰۰
In stock
SKU
H2/01
الاهیات طی قرون متمادی ملکۀ علوم نامیده می‌شد و الاهیات نظام‌مند به‌منزله تاج آن ملکه محسوب می‌گردد. الاهیات عبارت است از علم خدا و اعمال وی و الاهیات نظام‌مند عبارت است از تنظیم نتایج حاصله از آن علم‌. عد‌ه‌ای الاهیات را علم نمی‌دانند و معتقدند که در این رشته نمی‌توان به اطلاعاتی دست یافت که قطعی و نهایی باشد. الاهی‌دانان جدید، که تحت تأثیر مکتب اصالت عمل در عصر حاضر قرار دارند، کار خود را بر این اساس شروع می‌کنند که در الاهیات‌، مانند سایر رشته‌های تحقیقات بشری‌، ایمان نباید از مرحلۀ فرضیه‌های معقول فراتر رود و هیچ‌گاه نباید قطعی و نهایی شمرده شود. الاهی‌دانان آزاداندیش که مصون از خطا بودن کتاب‌مقدس به‌عنوان کلام خدا را نمی‌پذیرند و هیچ چیز را ثابت نمی‌دانند، می‌گویند که ابراز نظرات قطعی در مورد خدا و حقایق علم الاهی کار صحیحی نیست‌. ولی الاهی‌دانان انجیلی معتقدند که در جهان امور ثابت و قطعی وجود دارد و برای اثبات این اعتقاد خود به‌وجود نظم و انتظام در کرات آسمانی و قوانین طبیعت و علوم ریاضی استناد می‌نمایند. در علوم حتی می‌توان نظام‌مند بودن قوانین طبیعت را مورد سؤال قرار داد ولی ایماندار با تجربه‌، در همین بی‌نظمی‌های ظاهری‌، مداخلۀ الاهی و ظهور معجزه‌آسای قدرت او را مشاهده می‌کند. شخص مؤمن معتقد است که با وجودی که درک مکاشفۀ الاهی تدریجی است معهذا خود مکاشفه مانند عدالت و حقیقت الاهی ثابت می‌باشد. بدین‌طریق شخص مؤمن دسترسی به حقایق در الاهیات، و الاهیات نظام‌مند را ممکن می‌داند و همان ارزش و احترامی را برای آنها قائل است که قدما، قائل بودند. حتی دانشجویان جدیدی که مطالعات زیادی در الاهیات ندارند در مورد موضوعات مختلف این رشته دارای اعتقاداتی می‌باشند. علت این است که هر انسانی دارای قدرت فکری و اخلاقی می‌باشد و در مورد موضوعات مهم نظراتی دارد. حال باید دید ماهیت الاهیات چیست‌؟نگرشی کلی و عالمانه بر الهیات مسیحی. این کتاب به ویژه برای دانشجویان کتاب‌ ‌مقدس مفید و ضروری است. ۵۰۵ صفحه.

الاهیات طی قرون متمادی ملکۀ علوم نامیده می‌شد و الاهیات نظام‌مند به‌منزله تاج آن ملکه محسوب می‌گردد. الاهیات عبارت است از علم خدا و اعمال وی و الاهیات نظام‌مند عبارت است از تنظیم نتایج حاصله از آن علم‌. عد‌ه‌ای الاهیات را علم نمی‌دانند و معتقدند که در این رشته نمی‌توان به اطلاعاتی دست یافت که قطعی و نهایی باشد. الاهی‌دانان جدید، که تحت تأثیر مکتب اصالت عمل در عصر حاضر قرار دارند، کار خود را بر این اساس شروع می‌کنند که در الاهیات‌، مانند سایر رشته‌های تحقیقات بشری‌، ایمان نباید از مرحلۀ فرضیه‌های معقول فراتر رود و هیچ‌گاه نباید قطعی و نهایی شمرده شود. الاهی‌دانان آزاداندیش که مصون از خطا بودن کتاب‌مقدس به‌عنوان کلام خدا را نمی‌پذیرند و هیچ چیز را ثابت نمی‌دانند، می‌گویند که ابراز نظرات قطعی در مورد خدا و حقایق علم الاهی کار صحیحی نیست‌. ولی الاهی‌دانان انجیلی معتقدند که در جهان امور ثابت و قطعی وجود دارد و برای اثبات این اعتقاد خود به‌وجود نظم و انتظام در کرات آسمانی و قوانین طبیعت و علوم ریاضی استناد می‌نمایند. در علوم حتی می‌توان نظام‌مند بودن قوانین طبیعت را مورد سؤال قرار داد ولی ایماندار با تجربه‌، در همین بی‌نظمی‌های ظاهری‌، مداخلۀ الاهی و ظهور معجزه‌آسای قدرت او را مشاهده می‌کند. شخص مؤمن معتقد است که با وجودی که درک مکاشفۀ الاهی تدریجی است معهذا خود مکاشفه مانند عدالت و حقیقت الاهی ثابت می‌باشد. بدین‌طریق شخص مؤمن دسترسی به حقایق در الاهیات، و الاهیات نظام‌مند را ممکن می‌داند و همان ارزش و احترامی را برای آنها قائل است که قدما، قائل بودند. حتی دانشجویان جدیدی که مطالعات زیادی در الاهیات ندارند در مورد موضوعات مختلف این رشته دارای اعتقاداتی می‌باشند. علت این است که هر انسانی دارای قدرت فکری و اخلاقی می‌باشد و در مورد موضوعات مهم نظراتی دارد. حال باید دید ماهیت الاهیات چیست‌؟نگرشی کلی و عالمانه بر الهیات مسیحی. این کتاب به ویژه برای دانشجویان کتاب‌ ‌مقدس مفید و ضروری است. ۵۰۵ صفحه.
More Information
Weight 0.582000
نویسنده اچ. سی. تیسن
ناشر انتشارات ایلام
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۵.۸
بلندی ۲۳.۵
ضخامت ۲.۶
کد H2/01
شابک 1-904992-22-6
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account