در پی ایمان

‎£۸٫۰۰
In stock
SKU
C31
از خصوصیات کلیسای مسیح که به‌حق می‌توان آن را بازتاب انجیل مسیح و پیام مسیحیت دانست، یکی آن است که در هر دوره و فرهنگی و با هر قوم و طایفه و مردمانی می‌تواند ارتباط برقرار سازد و پیام متحول‌کنندۀ پادشاهی خدا را در قالب‌هایی در خور فهمِ مخاطبانش عرضه دارد. از همان روزی که رسول برجستۀ عیسای مسیح، پولس، در مجمع آریوپاگوس ایستاد و در قالب کلماتی که به گوش اهل آتن آشنا بود، مفاهیم ایمان مسیحی را بیان داشت، مسیحیت همواره کوشیده است تا در تعاملی پویا با فرهنگ و اندیشۀ مخاطبانش، پیام انجیل را بیان دارد. همان‌گونه که می‌دانیم، از تحولات مهم قرن بیستم، یکی گذار به دوران پسامدرن یا همان پست‌مدرنیسم است. پست‌مدرنیسم که عمدتاً بر عرصه‌های گوناگون فرهنگِ انسان غربی معاصر تأثیر گذارده، شامل شالوده‌شکنی و تشکیک به همۀ مفاهیم است، از جمله: مفهومِ “من/خود”، مفهومِ حقیقت، و فراروایت‌ها (متانَرتیو‌ها) یعنی باورهای عمده و حرکت‌آفرین بشر. شماری از متفکران و خادمان نامدار مسیحی غرب در واکنش به این توفان سهمگین که بر همۀ ارزش‌ها و باورها، در همۀ ساحت‌ها و زمینه‌ها می‌تازد، کتاب‌ها و مقالات بسیاری نوشته‌اند و حتی شیوه‌ای نو برای تداوم حیات کلیسا و مؤثر گردانیدن پیام آن در این فضا، در پیش گرفته‌اند که حاصل آن، پدیدایی کلیسایی است موسوم به کلیسای در حال ظهور (Emerging church).نویسندۀ کتاب در پی ایمان، برایان مک‌لارن، شبان و بنیان‌گذارِ کلیسایِ سیدر ریج در مریلند، و از اندیشه‌ورزان و چهره‌های نامی این جریان نسبتاً نوظهور است. چنین نویسنده‌ای، بالطبع، بیشتر در این فضا است که قلم می‌زند و اشارات و تلمیحات و توضیحات او را باید در این چارچوب مدّ نظر قرار داد. از میان آثار مک‌لارن، کتاب در پی ایمان گرچه در مجموع با نگاهی به فضای پست‌مدرنیسم به نگارش درآمده، اما برای طیف وسیعی از خوانندگان بسیار مفید است. این کتاب را هم حق‌جویان می‌توانند بخوانند، هم مسیحیانی که با مسئلۀ شک روبرو هستند. نیز این کتاب برای کسانی سودمند خواهد بود که علی‌الاصول و بر مبنای به اصطلاح “استدلالات عقلانی و منطقی”، معتقدند که مؤمنین قادر به ارائۀ دلیل و برهانی برای ایمان خود نیستند. به‌علاوه این کتاب برای کسانی مفید است که با وجود ایمان به مسیح و انجیل او، از برخی جنبه‌های حیات کلیسا دل‌زده و سرخورده‌اند. این افراد نیز در خلال صفحات در پی ایمان، بصیرت‌ها و نگرش‌های جدیدی خواهند یافت.برایان مک‌لارن، فردی بسیار فرهیخته و با مطالعه است و نثر و سبک و شیوۀ نگارش او کاملاً مؤید میزان فرهیختگی و ورود او به مباحثی است که به کَند و کاو در آنها می‌پردازد. کتاب نثر بسیار شیرین و روانی دارد و مفاهیم سنگین فلسفی و الاهیاتی را با چنان شیوایی و شیرینی بیان می‌دارد که خواننده به محض گشودن کتاب، به سحرِ زبان نویسنده گرفتار می‌آید و کتاب را تا به آخر، شاید فقط با چند درنگ، می‌خواند. لااقل این تجربۀ مترجم و دوستانی بود که پیش از سپردن کتاب برای چاپ، زحمت مطالعۀ آن و اظهارنظر را بر خود هموار کردند. البته، برگرداندن نثر فاخر نویسنده به فارسی کار آسانی نبود، اما به هر حال ارزش زحمت چندین ماهۀ مترجم را داشت.در پایان بر خود می‌دانم که از زحمات مدیر محترم سازمان ایلام، جناب کشیش سام یقنظر، و نیز زحمات خالصانه دوست بزرگوارم، جناب آقای نادر فرد تشکر کنم که با صبر و حوصلۀ تمام، چه در امور مربوط به چاپ و چه در مطالعۀ متن و اعلام پیشنهادهای ارزندۀ خود، از هیچ کمکی فروگذار نکردند. برایان مک‌لارنمترجم: میشل آقامالیانانتشارات ایلام

از خصوصیات کلیسای مسیح که به‌حق می‌توان آن را بازتاب انجیل مسیح و پیام مسیحیت دانست، یکی آن است که در هر دوره و فرهنگی و با هر قوم و طایفه و مردمانی می‌تواند ارتباط برقرار سازد و پیام متحول‌کنندۀ پادشاهی خدا را در قالب‌هایی در خور فهمِ مخاطبانش عرضه دارد. از همان روزی که رسول برجستۀ عیسای مسیح، پولس، در مجمع آریوپاگوس ایستاد و در قالب کلماتی که به گوش اهل آتن آشنا بود، مفاهیم ایمان مسیحی را بیان داشت، مسیحیت همواره کوشیده است تا در تعاملی پویا با فرهنگ و اندیشۀ مخاطبانش، پیام انجیل را بیان دارد. همان‌گونه که می‌دانیم، از تحولات مهم قرن بیستم، یکی گذار به دوران پسامدرن یا همان پست‌مدرنیسم است. پست‌مدرنیسم که عمدتاً بر عرصه‌های گوناگون فرهنگِ انسان غربی معاصر تأثیر گذارده، شامل شالوده‌شکنی و تشکیک به همۀ مفاهیم است، از جمله: مفهومِ “من/خود”، مفهومِ حقیقت، و فراروایت‌ها (متانَرتیو‌ها) یعنی باورهای عمده و حرکت‌آفرین بشر. شماری از متفکران و خادمان نامدار مسیحی غرب در واکنش به این توفان سهمگین که بر همۀ ارزش‌ها و باورها، در همۀ ساحت‌ها و زمینه‌ها می‌تازد، کتاب‌ها و مقالات بسیاری نوشته‌اند و حتی شیوه‌ای نو برای تداوم حیات کلیسا و مؤثر گردانیدن پیام آن در این فضا، در پیش گرفته‌اند که حاصل آن، پدیدایی کلیسایی است موسوم به کلیسای در حال ظهور (Emerging church).نویسندۀ کتاب در پی ایمان، برایان مک‌لارن، شبان و بنیان‌گذارِ کلیسایِ سیدر ریج در مریلند، و از اندیشه‌ورزان و چهره‌های نامی این جریان نسبتاً نوظهور است. چنین نویسنده‌ای، بالطبع، بیشتر در این فضا است که قلم می‌زند و اشارات و تلمیحات و توضیحات او را باید در این چارچوب مدّ نظر قرار داد. از میان آثار مک‌لارن، کتاب در پی ایمان گرچه در مجموع با نگاهی به فضای پست‌مدرنیسم به نگارش درآمده، اما برای طیف وسیعی از خوانندگان بسیار مفید است. این کتاب را هم حق‌جویان می‌توانند بخوانند، هم مسیحیانی که با مسئلۀ شک روبرو هستند. نیز این کتاب برای کسانی سودمند خواهد بود که علی‌الاصول و بر مبنای به اصطلاح “استدلالات عقلانی و منطقی”، معتقدند که مؤمنین قادر به ارائۀ دلیل و برهانی برای ایمان خود نیستند. به‌علاوه این کتاب برای کسانی مفید است که با وجود ایمان به مسیح و انجیل او، از برخی جنبه‌های حیات کلیسا دل‌زده و سرخورده‌اند. این افراد نیز در خلال صفحات در پی ایمان، بصیرت‌ها و نگرش‌های جدیدی خواهند یافت.برایان مک‌لارن، فردی بسیار فرهیخته و با مطالعه است و نثر و سبک و شیوۀ نگارش او کاملاً مؤید میزان فرهیختگی و ورود او به مباحثی است که به کَند و کاو در آنها می‌پردازد. کتاب نثر بسیار شیرین و روانی دارد و مفاهیم سنگین فلسفی و الاهیاتی را با چنان شیوایی و شیرینی بیان می‌دارد که خواننده به محض گشودن کتاب، به سحرِ زبان نویسنده گرفتار می‌آید و کتاب را تا به آخر، شاید فقط با چند درنگ، می‌خواند. لااقل این تجربۀ مترجم و دوستانی بود که پیش از سپردن کتاب برای چاپ، زحمت مطالعۀ آن و اظهارنظر را بر خود هموار کردند. البته، برگرداندن نثر فاخر نویسنده به فارسی کار آسانی نبود، اما به هر حال ارزش زحمت چندین ماهۀ مترجم را داشت.در پایان بر خود می‌دانم که از زحمات مدیر محترم سازمان ایلام، جناب کشیش سام یقنظر، و نیز زحمات خالصانه دوست بزرگوارم، جناب آقای نادر فرد تشکر کنم که با صبر و حوصلۀ تمام، چه در امور مربوط به چاپ و چه در مطالعۀ متن و اعلام پیشنهادهای ارزندۀ خود، از هیچ کمکی فروگذار نکردند. برایان مک‌لارنمترجم: میشل آقامالیانانتشارات ایلام
More Information
Weight 0.438000
نویسنده برایان مک‌لارن
ناشر انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۰۸
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۵.۵
بلندی ۲۳.۴
ضخامت ۱.۷
کد C31
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۲۴-۱
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account