زندگی عیسی نجات‌دهندۀ ما

‎£۵٫۵۰
In stock
SKU
H2/29
این کتاب در اصل به زبان فرانسه نوشته شده و سپس به انگلیسی ترجمه گردیده است، و تلاشی است صادقانه در راه «شناخت» ابعاد شخصیت عیسی، آنگونه که در انجیل معرفی میگردد. هدف این کتاب تعصبزدایی و رفع ابهامات و ظلمت ناشی از عدم شناخت عیسای مسیح است، تا او بتواند با اقتدار واقعیِ خود «در میان ما بایستد» و هر خوانندهای را مخاطب قرار دهد. پاسخ خواننده مستلزم آگاهی ذهنی در مورد واقعیتی تاریخی است، اما بدون تعهد شخصی و پیروی خالصانه از عیسی به کمال نمیرسد. زیرا در این مورد شناخت منجر به محبت میگردد. در واقع شاگردانی که بیشتر تعمق میکردند دریافتند که برای دست یافتن به شناخت باید ابتدا دوست بداریم. و این محبت که منجر به شناخت میگردد در ارتباط با حقایق تاریخی است و پذیرش ذهنی آنها را نیز میسر میسازد. ۲۲۲ صفحه

در میان شما کسی ایستاده است که او را نمی شناسید.» با این کلمات بود که نخستین واعظ عهدجدید، عیسی را به جمعیتی که در کنار رود اردن،پایین تپه های فلسطین، برای شنیدن سخنانش گرد آمده بودند، معرفی کرد. در سراسر قرون بعد نیز چنین بوده است: «شخصی در میان ماست که او را نمی شناسیم.» زیرا حضور عیسی در میان ما حضوری است ناشی از آوازه و نام و سنتها، و کلیسایی که به نام اوست؛ و یا یکی از شخصیتهای بزرگ تاریخ؛ خلاصه آنکه نام عیسی آشناست، اما شخصیت او اغلب برای ما مبهم و شناختمان از او محدود است چنانکه گویی از ما دور است و برایمان ناشناخته. نام او در نظر ما عظیم است، اما چیزی جز نام نیست، نامیکه فرهنگهای بزرگی از آن برخوردار بوده اند، اما در عین حال آن را بی حرمت نموده، حتی گاه «در خانۀ دوستانش نیز به او خیانت کرده اند». آری او در میان ماست، اما او را نمی شناسیم. این کتاب در اصل به زبان فرانسه نوشته شده و سپس به انگلیسی ترجمه گردیده است، و تلاشی است صادقانه در راه «شناخت» ابعاد شخصیت عیسی، آنگونه که در انجیل معرفی می گردد. هدف این کتاب تعصب زدایی و رفع ابهامات و ظلمت ناشی از عدم شناخت عیسای مسیح است، تا او بتواند با اقتدار واقعیِ خود «در میان ما بایستد» و هر خوانندهای را مخاطب قرار دهد. پاسخ خواننده مستلزم آگاهی ذهنی در مورد واقعیتی تاریخی است، اما بدون تعهد شخصی و پیروی خالصانه از عیسی به کمال نمی رسد. زیرا در این مورد شناخت منجر به محبت می گردد. در واقع شاگردانی که بیشتر تعمق می کردند دریافتند که برای دست یافتن به شناخت باید ابتدا دوست بداریم. و این محبت که منجر به شناخت می گردد در ارتباط با حقایق تاریخی است و پذیرش ذهنی آنها را نیز میسر می سازد. عیسی حقیقتاً «دوست همه انسانها» است. اما تنها با این کلمات تحسین انگیز از وی سخن گفتن، نادیده گرفتن آن عیسایی است که در انجیل معرفی می گردد، عیسایی که سخنانش توسط مردمی مذهبی و در عین حال خودرأی رد شد. همانان که سرانجام از سر غرور و به نام مصلحتهای فرهنگی، او را کشتند. عیسایی که طبق گفته انجیل معبد اورشلیم را پاک ساخت، نمی توانست کسی باشد که بر تعصبات و خودپسندی آنان مُهر تأیید بزند. اما متأسفانه در طول تاریخ برخی مسیحیان چنین بوده اند. خیانت را میتوان همانند یهودا با بوسه ای انجام داد. پس «مسیحیان» سنت گرا نیز همانند سایرین باید ذهن خود را به روی عیسای مسیح بگشایند، عیسایی که اغلب بر در همان کلیساهایی که به نام او بنا گشته اند، ایستاده، در را میکوبد و همچون بیگانه ای در انتظار ورود به «خانه» خود می باشد. ۲۲۲ صفحه
More Information
Weight 0.250000
نویسنده ژاک ژومیه
ناشر کانون یوحنای رسول و انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۱۳
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۵.۵
بلندی ۲۳.۴
ضخامت ۰.۹
کد H2/29
شابک ۹۷۸-۱-۹۰۸۱۹۶-۵۰-۷
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account