تفسیر کتاب اعمال رسولان

‎£۱۲٫۰۰
In stock
SKU
H1/11
یکی از مسیحیان قرن اول در مورد منشاء مسیحیت کتابی تاریخی در دو جلد نوشت که جلد دوم آن را به شخصی واقعی به نام تئوفیلوس اهدا کرد، و از قرن دوم میلاد به بعد آن کتاب را «اعمال رسولان‌» نامیدند‌. جلد اول این کتاب نیز یکی از بیست و هفت کتب معتبر (یا کانون‌) عهدِجدید است و ما آن را به نام انجیل به روایت لوقا می‌شناسیم‌.این دو جلد در ابتدا با هم و به صورت یک تاریخ مستقل و کامل منتشر شدند ولی این مسئله دیری نپایید زیرا در اوایل قرن دوم میلادی چهار انجیل معتبر (یا کانونی‌) با هم در یک مجموعه گردآوری شده و به نام اناجیل چهارگانه منتشر گشتند. این بدان معنا است که بخش اول از این کتاب «تاریخی‌» که در دو جلد تهیه شده بود از بخش دوم آن جدا شده و به سه کتاب که به‌وسیلۀ نویسندگان دیگری نوشته شده بودند، ملحق گردید. این سه کتاب در رابطه با سرگذشت عیسی و شهادت آنها در مورد قیام وی‌، کمابیش همان محدودۀ انجیل لوقا را در بر می‌گیرند. بنابراین جلد دوم این کتاب باقی ماند تا آنچه را که باید انجام می‌داد به تنهایی ارائه دهد و ثابت کرد که دارای نفوذ و قدرت هم است.تقریباً در همان زمانی که اناجیل چهارگانه در یک مجموعه گردآوری می‌شدند، مجموعۀ دیگری از اسناد مسیحی در حال شکل گیری بود یعنی رسالات پولس رسول‌، که این دو مجموعه یعنی «اناجیل‌» و «رسالات‌»، بخش اعظم کتاب عهدِجدید را تشکیل می‌دهند. ولی اگر جلد دوم کتاب «تاریخ آغاز مسیحیت‌» که از این به بعد آن را به اختصار «اعمال‌» می‌نامیم وجود نداشت بین این دو مجموعه شکافی عمیق به وجود می‌آمد. کتاب اعمال در بهم پیوستن این دو مجموعه نقشی حیاتی بازی می‌کند. کتاب اعمال همان‌طور که از ابتدا ادامۀ یکی از اناجیل چهارگانه بوده است (انجیل سوم‌) می‌تواند ادامه و نتیجۀ کل مجموعه به حساب آید. زمینه و سابقه‌ای که «اعمال‌» ارائه می‌دهد بر خلاف رسالات پولس‌، به صورت شرح حال و روایت است که موجب می‌شود تعدادی از رسالات پولس را بهتر فهمید، و مهم‌تر اینکه برای بعضی مسیحیان اواخر قرن دوم میلادی اعمال رسولان مدرکی است مستقل که می‌تواند درستی ادعا‌های پولس را در رسالات وی مبنی بر اینکه او خادم عیسی مسیح است و بیش از همۀ خدام دیگر مشقت کشیده ثابت کند ...کتاب حاضر یکی از جامع‌ترین تفسیرهایی که تا به حال در مورد کتاب اعمال نوشته شده است. نویسنده کتاب یکی از برجسته‌ترین اساتید کتاب‌مقدس در دنیا به‌شمار می‌رود.

یکی از مسیحیان قرن اول در مورد منشاء مسیحیت کتابی تاریخی در دو جلد نوشت که جلد دوم آن را به شخصی واقعی به نام تئوفیلوس اهدا کرد، و از قرن دوم میلاد به بعد آن کتاب را «اعمال رسولان‌» نامیدند‌. جلد اول این کتاب نیز یکی از بیست و هفت کتب معتبر (یا کانون‌) عهدِجدید است و ما آن را به نام انجیل به روایت لوقا می‌شناسیم‌.این دو جلد در ابتدا با هم و به صورت یک تاریخ مستقل و کامل منتشر شدند ولی این مسئله دیری نپایید زیرا در اوایل قرن دوم میلادی چهار انجیل معتبر (یا کانونی‌) با هم در یک مجموعه گردآوری شده و به نام اناجیل چهارگانه منتشر گشتند. این بدان معنا است که بخش اول از این کتاب «تاریخی‌» که در دو جلد تهیه شده بود از بخش دوم آن جدا شده و به سه کتاب که به‌وسیلۀ نویسندگان دیگری نوشته شده بودند، ملحق گردید. این سه کتاب در رابطه با سرگذشت عیسی و شهادت آنها در مورد قیام وی‌، کمابیش همان محدودۀ انجیل لوقا را در بر می‌گیرند. بنابراین جلد دوم این کتاب باقی ماند تا آنچه را که باید انجام می‌داد به تنهایی ارائه دهد و ثابت کرد که دارای نفوذ و قدرت هم است.تقریباً در همان زمانی که اناجیل چهارگانه در یک مجموعه گردآوری می‌شدند، مجموعۀ دیگری از اسناد مسیحی در حال شکل گیری بود یعنی رسالات پولس رسول‌، که این دو مجموعه یعنی «اناجیل‌» و «رسالات‌»، بخش اعظم کتاب عهدِجدید را تشکیل می‌دهند. ولی اگر جلد دوم کتاب «تاریخ آغاز مسیحیت‌» که از این به بعد آن را به اختصار «اعمال‌» می‌نامیم وجود نداشت بین این دو مجموعه شکافی عمیق به وجود می‌آمد. کتاب اعمال در بهم پیوستن این دو مجموعه نقشی حیاتی بازی می‌کند. کتاب اعمال همان‌طور که از ابتدا ادامۀ یکی از اناجیل چهارگانه بوده است (انجیل سوم‌) می‌تواند ادامه و نتیجۀ کل مجموعه به حساب آید. زمینه و سابقه‌ای که «اعمال‌» ارائه می‌دهد بر خلاف رسالات پولس‌، به صورت شرح حال و روایت است که موجب می‌شود تعدادی از رسالات پولس را بهتر فهمید، و مهم‌تر اینکه برای بعضی مسیحیان اواخر قرن دوم میلادی اعمال رسولان مدرکی است مستقل که می‌تواند درستی ادعا‌های پولس را در رسالات وی مبنی بر اینکه او خادم عیسی مسیح است و بیش از همۀ خدام دیگر مشقت کشیده ثابت کند ...کتاب حاضر یکی از جامع‌ترین تفسیرهایی که تا به حال در مورد کتاب اعمال نوشته شده است. نویسنده کتاب یکی از برجسته‌ترین اساتید کتاب‌مقدس در دنیا به‌شمار می‌رود.
More Information
Weight 0.720000
نویسنده اف. اف. بروس
ناشر انتشارات ایلام
تاریخ انتشار ۲۰۰۷
نوع جلد کاغذی
پهنا ۱۵.۶
بلندی ۲۳.۴
ضخامت ۲.۶
کد H1/11
شابک 978-1-906256-01-2
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account