Kalameh

انتخاب ارز

عبور از مرز شب

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£2٫50

مشخصات

  • نویسنده: جزف هوسپیان مهر
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • نوع: نوار وید‌ئو
  • پهنا: 1
  • بلندی: 1
  • ضخامت: 1
  • وزن: 0.1000
  • کد: K04

توضیحات

چند دزد که یکی از آنها جهت خرید دارو شدیداً به پول نیاز دارد، شبانه به منزل یک کشیش دستبردمی زنند. سرقت کاملاً موفقیت آمیز است، اما چیزی آنها را به طرف کلیسای این کشیش جذب می کند. اینفیلم که حاصل تلاش دانش جویان كالج ایلام است، نخستین فیلم داستانیِ مسیحی است كه توسط مسیحیانایرانی ساخته شده است.

عبور از مرز شب

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر