How Good is Good Enough

Special Price £2.00 Regular Price £4.00
In stock
SKU
C44D
Since Nobody's Perfect...How Good is Good Enough? Most people thing being good leads to eternal life. Find out now what's wrong with the most popular theory about heaven -- and what it really takes to get there. 104 pages.

Minor imperfections to cover and/or pages

چون هیچ کس کامل نیست... چقدر خوب بودن کفایت می‌کند؟ پرسش مهم در اینجا این است که «فرضیه و دیدگاه جهانی در بارۀ بهشت چیست؟» این پاسخ که انسانهای خوب به بهشت میروند از پایه متزلزل است چراکه منطق این پاسخ بر این دیدگاه استوار است که خدایی خوب وجود دارد که در مکان راحت و دلپذیری که برای انسانهای خوب مهیا کرده است، زندگی میکند و این خدا نامهای بسیار دارد. او مذاهب بزرگ و کوچک جهان را به وجود آورده است و به همین جهت راه پیشنهادی هر یک از این مذاهب، راهی راحت و مناسب به سوی خدا و بهشت است. و برای رسیدن به این هدف، خوب بودن کفایت میکند. با کنکاش عمیقتر، متوجه میشویم که هر مذهبی تعریفی مجزا از خوبی دارد. و همگی بر این عقیده اند که مردم باید اعمال خاصی را انجام دهند و همچنین از اعمال بخصوصی پرهیز کنند تا شاید بتوانند محلی در این مکان دلپذیر که بهشت نام دارد، در حضور خدای خوب برای خود دست و پا کنند. آیا این برهان و راه شما را قانع می کند؟ جواب به این پرسش منفی است، زیرا این روش ساختۀ ذهن انسانهاست و به هیچ وجه نمیتواند قانع کننده باشد. این فرضیه برای کسانی که قصد دارند با خواندن این کتاب به حقیقت دست یابند، مشکلاتی را مطرح میکند که شاید هیچگاه به عمق آنها نیندیشیده اند. ولی ما بر این عقیده ایم که هر فردی لازم است چنین تفکری را بررسی کند. مطالعه این کتاب وقت زیادی نمی گیرد، ولی همین مدّت کوتاهی که صرف مطالعۀ آن می کنید، باارزش است، زیرا کوششی است برای رسیدن به پاسخ این سؤال که «چه کسانی به بهشت میروند؟». بنابراین، پیشنهاد میکنم در محل راحت و آرامی بنشینید و خود را آماده کشف واقعیتی نه چندان روشن کنید. ۱۰۴ صفحه
More Information
Product conditions Minor imperfections to cover and/or pages
Weight 0.084000
Author کشیش اندی استنلی
Publisher انتشارات ایلام
Date of Publication ۲۰۱۳
Type of Cover جلد کاغذی
Width ۱۱
Height ۱۸
Depth ۰.۶
Code C44D
ISBN ۹۷۸-۱-۹۰۸۱۹۶-۴۱-۵
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account