زبان
جستجو

بشارت در دنیای امروز

تصاویر بیشتر

بشارت در دنیای امروز
‎£6٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: لوئز جتر واکر
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۱۴
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۴.۷
  • بلندی: ۲۰.۸
  • ضخامت: ۱
  • وزن: 0.2330
  • کد: H3/09
  • شابک: ۹۷۸-۱-۹۰۸۱۹۶-۳۱-۶

توضیحات

بهترین شیوه در کار بشارت کدام است؟ این سؤال مثل این است که از یک ماهیگیر بپرسیم: بهترین راه برای ماهیگیری چیست - استفاده از تور، یا بکار بردن نیزۀ ماهیگیری و یا بکار بردن قلاب و چنگک؟ در پاسخ باید گفت که انتخاب هر شیوه به شرایط و موقعیت بستگی دارد. قرنها پیش، عیسی چند ماهیگیر را دعوت نمود و در طی یک دورۀ آموزشی، شیوههای بشارت را به آنان آموخت: «از عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم» (متی ۴:‏۱۹).
شاگردان به دنبال عیسی رفتند و قدرت، پیغام و شیوههای بشارت را از او آموختند. مسیح به آنها تعلیم داد که چگونه دعا کنند، تعلیم دهند، موعظه نمایند، بیماران را شفا بخشند، گرسنگان را غذا دهند و به گناهکاران کمک کنند تا خدا را بیابند. ولی به آنان آموخت که برنامۀ منظمی برای سفرهای بشارتی داشته باشند و از هر فرصت غیر منتظرهای برای رساندن انجیل به مردم استفاده کنند. آنها یاد گرفتند که مردم را در خانههایشان ملاقات کنند و از موقعیتهای اجتماعی برای بشارت استفاده نمایند. آنها شنیده بودند که چگونه عیسی در جشنهای مذهبی برای تودههای مردم موعظه میکرد، در مورد ملکوت خدا با سران قوم مباحثه مینمود و در کنار چاهی خارج از یک دهکده، مژده نجات را به زنی مطرود میرساند.
ماهیگیر باید به جایی که ماهی هست برود و عیسی هم پیغام انجیل را به هر جا که مردم بودند میبرد. او به شاگردان تعلیم داد که از هر امکان موجود استفاده کنند و در هر جا که باشند وظیفۀ خود را انجام دهند در حیاط، در جلسۀ تعلیمی، در خیابانها، در کنار ساحل، بر پهنۀ کوه، در خانه و در یک قایق قرض شده.
شاگردان مسیح، اصول اساسی ارتباط صحیح را از بزرگترین معلم تمام تاریخ آموختند. از او یاد گرفتند که به شنوندگان خود توجه داشته باشند و هدف پیغام خود را بر علایق و احتیاجات آنها متمرکز نمایند و از زبان ساده و بیان قابل فهم استفاده کنند. عیسی به شاگردانش آموخت که پیغامشان را بر کلام خدا بنا نهند، در سخنان خود از سؤال و مثال بهره بگیرند و شنوندگان را به اتخاذ تصمیم دعوت کنند. نه فقط روشهای مسیح بلکه حالات او نیز آموزنده بود - یعنی محبت او نسبت به خدا و انسان، وقف شدن او برای کار، غیرت، ایمان و اطاعت او از ارادۀ خدا.
پس از اینکه شاگردان یاد گرفتند که چگونه «صیاد مردم» باشند، عیسی آنان را از روحالقدس پر نمود و فرستاد تا کار او را ادامه دهند: «پس رفته همۀ امتها را شاگرد سازید… اینک من هر روز تا انقضای عالم همراه شما میباشم» (متی ۲۸:‏۱۹-‏۲۰). این حکم و وعدۀ او امروز هم شامل حال ما میشود. در این کتاب به مطالعۀ اصولی خواهیم پرداخت که عیسی برای صیادان مردم مقرر نمود. ۱) به هر جا که مردم هستند بروید، ۲) از هر فرصتی برای اعلام پیغام انجیل به مردم استفاده کنید، ۳) از روشی استفاده نمایید که با نیاز مخاطبین، بیشترین تطبیق را داشته باشد، ۴) هر وسیله یا مکان در دسترس را بکار برید. دعای ما این است که مطالعۀ کتاب بشارت در دنیای امروز مایۀ برکت شما شود.۲۶۴ صفحه
 

یا
توضیحات

جزئیات

بهترین شیوه در کار بشارت کدام است؟ این سؤال مثل این است که از یک ماهیگیر بپرسیم: بهترین راه برای ماهیگیری چیست - استفاده از تور، یا بکار بردن نیزۀ ماهیگیری و یا بکار بردن قلاب و چنگک؟ در پاسخ باید گفت که انتخاب هر شیوه به شرایط و موقعیت بستگی دارد. قرنها پیش، عیسی چند ماهیگیر را دعوت نمود و در طی یک دورۀ آموزشی، شیوههای بشارت را به آنان آموخت: «از عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم» (متی ۴:‏۱۹). شاگردان به دنبال عیسی رفتند و قدرت، پیغام و شیوههای بشارت را از او آموختند. مسیح به آنها تعلیم داد که چگونه دعا کنند، تعلیم دهند، موعظه نمایند، بیماران را شفا بخشند، گرسنگان را غذا دهند و به گناهکاران کمک کنند تا خدا را بیابند. ولی به آنان آموخت که برنامۀ منظمی برای سفرهای بشارتی داشته باشند و از هر فرصت غیر منتظرهای برای رساندن انجیل به مردم استفاده کنند. آنها یاد گرفتند که مردم را در خانههایشان ملاقات کنند و از موقعیتهای اجتماعی برای بشارت استفاده نمایند. آنها شنیده بودند که چگونه عیسی در جشنهای مذهبی برای تودههای مردم موعظه میکرد، در مورد ملکوت خدا با سران قوم مباحثه مینمود و در کنار چاهی خارج از یک دهکده، مژده نجات را به زنی مطرود میرساند. ماهیگیر باید به جایی که ماهی هست برود و عیسی هم پیغام انجیل را به هر جا که مردم بودند میبرد. او به شاگردان تعلیم داد که از هر امکان موجود استفاده کنند و در هر جا که باشند وظیفۀ خود را انجام دهند در حیاط، در جلسۀ تعلیمی، در خیابانها، در کنار ساحل، بر پهنۀ کوه، در خانه و در یک قایق قرض شده. شاگردان مسیح، اصول اساسی ارتباط صحیح را از بزرگترین معلم تمام تاریخ آموختند. از او یاد گرفتند که به شنوندگان خود توجه داشته باشند و هدف پیغام خود را بر علایق و احتیاجات آنها متمرکز نمایند و از زبان ساده و بیان قابل فهم استفاده کنند. عیسی به شاگردانش آموخت که پیغامشان را بر کلام خدا بنا نهند، در سخنان خود از سؤال و مثال بهره بگیرند و شنوندگان را به اتخاذ تصمیم دعوت کنند. نه فقط روشهای مسیح بلکه حالات او نیز آموزنده بود - یعنی محبت او نسبت به خدا و انسان، وقف شدن او برای کار، غیرت، ایمان و اطاعت او از ارادۀ خدا. پس از اینکه شاگردان یاد گرفتند که چگونه «صیاد مردم» باشند، عیسی آنان را از روحالقدس پر نمود و فرستاد تا کار او را ادامه دهند: «پس رفته همۀ امتها را شاگرد سازید… اینک من هر روز تا انقضای عالم همراه شما میباشم» (متی ۲۸:‏۱۹-‏۲۰). این حکم و وعدۀ او امروز هم شامل حال ما میشود. در این کتاب به مطالعۀ اصولی خواهیم پرداخت که عیسی برای صیادان مردم مقرر نمود. ۱) به هر جا که مردم هستند بروید، ۲) از هر فرصتی برای اعلام پیغام انجیل به مردم استفاده کنید، ۳) از روشی استفاده نمایید که با نیاز مخاطبین، بیشترین تطبیق را داشته باشد، ۴) هر وسیله یا مکان در دسترس را بکار برید. دعای ما این است که مطالعۀ کتاب بشارت در دنیای امروز مایۀ برکت شما شود.۲۶۴ صفحه
Reviews