Kalameh

انتخاب ارز

بی‌باک: تصور کن در زندگی ترسی نداشته باشی

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£5٫50

مشخصات

  • نویسنده: ماکس لوکادو
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۱۴
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۳
  • بلندی: ۱۹.۸
  • ضخامت: ۱
  • وزن: 0.1770
  • کد: D101
  • شابک: ۹۷۸-۱-۷۸۳۴۹-۰۹۶-۷

توضیحات

ترسْ خودش را به شکلهای مختلف ظاهر میسازد. در دستهای مرطوب، در داغشدن پشت گردن، در حرکات وسواسی و بیاختیار مانند پرخوری و پرحرفی، چاپلوسیهای سراسر دروغ و یا حملههای خشمگینانه و نفرتآلود. اینهمه واکنشهای مختلف و یک عامل مشترک پشت همۀ آنها؛ شاید علت بعضی از این واکنشها را بسرعت و بعضی دیگر را با کمک مشاور و پزشک تشخیص بدهیم، ولی واقعیت این است که در پس بسیاری از رفتارها و تصمیمها و بیتصمیمیهای ما عاملی قرار دارد که در کتابمقدس نیز بارها به آن اشاره شده: ترس!
در این کتاب، نویسنده و سخنران معروف مسیحی، ماکس لوکادو، این گرفتاری و عارضۀ مشترک انسانها را مورد توجه قرار داده و به سبک همیشگی خود، با استفاده از مطالب کتابمقدس، تجربههای شخصی و نکتهها و اشارههای طنزآمیز، تعدادی از شایعترین ترسهای انسانی را ریشهیابی و رهنمودهای کتابمقدسی ساده و مؤثری ارائه کرده است.
امیدواریم که خواندن این کتاب به خوانندگان عزیز کمک کند تا با یاری خداوند بر ترسهای خود پیروز شوند. ۱۷۹ صفحه.

بی‌باک: تصور کن در زندگی ترسی نداشته باشی

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر