زبان
جستجو

انضباط روحانی

تصاویر بیشتر

انضباط روحانی
‎£5٫00

موجود: بله

جزئیات

  • Author: ریچارد فاستر
  • Publisher: انتشارات ایلام
  • Date of Publication: ۲۰۱۰
  • Type of Cover: جلد کاغذی
  • Width: ۱۳
  • Height: ۱۹.۷
  • Depth: ۱.۳
  • Weight: 0.2790
  • Code: D79
  • ISBN: ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۴۴-۹

توضیحات

انضباط روحانی این کتاب ترجمه‌ای است از اثر کلاسیکِ ریچارد فاستر. نویسنده، تمرین‌های روحانیِ محوریِ ایمان مسیحی را بررسی می‌کند و راه‌کاری برای رشد روحانی ارائه می‌دهد. کتاب، دوازده 'انضباط سنتی' را معرفی می‌کند که به سه گروه یا حوزۀ روحانی تقسیم می‌شوند: درونی، بیرونی و جمعی. فاستر نمونه‌های ارائه می‌دهد از اینکه چگونه این انضباط‌ها می‌توانند بخشی از زندگی روزمرۀ ما بشوند و ما را به خدا نزدیکتر سازند.۲۴۴ صفعه
 

یا
توضیحات

جزئیات

انضباط روحانی این کتاب ترجمه‌ای است از اثر کلاسیکِ ریچارد فاستر. نویسنده، تمرین‌های روحانیِ محوریِ ایمان مسیحی را بررسی می‌کند و راه‌کاری برای رشد روحانی ارائه می‌دهد. کتاب، دوازده "انضباط سنتی" را معرفی می‌کند که به سه گروه یا حوزۀ روحانی تقسیم می‌شوند: درونی، بیرونی و جمعی. فاستر نمونه‌های ارائه می‌دهد از اینکه چگونه این انضباط‌ها می‌توانند بخشی از زندگی روزمرۀ ما بشوند و ما را به خدا نزدیکتر سازند.۲۴۴ صفعه
Reviews