زبان
جستجو

بهای محبت

تصاویر بیشتر

بهای محبت
‎£3٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: اسقف دهقانی
  • ناشر: کتابهای سهراب
  • نوع: کتاب
  • وزن: 0.1360
  • کد: F01
  • شابک: 1-870312-02-3

توضیحات

Presents the Gospel to Iranians using the Bible and Persian poets.95 pages
 

یا
توضیحات

جزئیات

پیام انجیل در این اثر با استناد به کتاب مقدس و نیز اشعار فارسی به طرزی شیوا و دلنشین بیان می‌شود.
Reviews