زبان
جستجو

نوجوانان چه می جویند؟

تصاویر بیشتر

نوجوانان چه می جویند؟
‎£3٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: دیوید ویلکرسون
  • ناشر: انتشارات حیات ابدی
  • نوع: جلد کاغذی
  • وزن: 0.2040
  • کد: C17

توضیحات

The dramatic true story of how David Wilkerson began an out-reach to teenagers ensnared by drugs and violent gangs. 186 pages
توضیحات

جزئیات

ماجرای هیجان انگیز مسیحی شدن اعضای یکی از وحشی ترین دسته های مافیایی نیویورک در پی شنیدن موعظه کشیش دیوید ویلکرسون. آنان موعظۀ به ظاهر کودکانه او را به باد تمسخر گرفتند، اما کلام خدا سخت دل هایشان را منقلب کرد.
Reviews