زبان
جستجو

مجله کلمه − شمارۀ ۳۴

تصاویر بیشتر

مجله کلمه − شمارۀ ۳۴
‎£2٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • ناشر: انتشارات ایلام
  • نوع: مجله
  • پهنا: 21
  • بلندی: 29.70000076
  • ضخامت: 0.200000003
  • وزن: 0.1320
  • کد: 52

توضیحات

Kalameh Magazine
توضیحات

جزئیات

ایران در نقشه نجات قوم خدا (سام یقنظر)عطایای روح (مهرداد فاتحی)- تجرد، برکت یا لعنت (روت یقنظر)بیداری روحانی (ادوارد هوسپیان مهر)- آینه‌ای برای نگرستین به خود (حسام مرتضوی)- هاجر (مژده شیروانیان)- هر چه کنید همه را برای جلال خدا کنید (استر یقنظر)- روابط شخص مسیحی (جان استاتشهادت فرح از هلند- هنری مارتین (عیسی دیباج)سرزمین اسرائیل از دیدگاهی دیگرترجمه هزاره نو (مهرداد فاتحی)- فرزندخواندگی در عهدجدید (افشین)
Reviews