زبان
جستجو

مجله کلمه − شمارۀ ۳۸

تصاویر بیشتر

مجله کلمه − شمارۀ ۳۸
‎£2٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • ناشر: انتشارات ایلام
  • نوع: مجله
  • پهنا: 21
  • بلندی: 29.70000076
  • ضخامت: 0.200000003
  • وزن: 0.1320
  • کد: 48

توضیحات

Kalameh Magazien 38
توضیحات

جزئیات

وب سایت کلمه (سام یقنظر)آیا کلیسا دمکراسی است؟ (مهرداد فاتحی)فیض سخاوتمندی (سام یقنظر)- رفقه، ربکا (شهناز منصوری)- مهمان‌نوازی (هلن آستوسادوریان)نگرش مسیحی به پول (عیسی دیباج)گفتگویی با اسقف دهقانی ۱ (عیسی دیباج)- شهادت سیمین- فرانسیس آسیسی (راحله توانا)افغانستانبنفشه‌های بهاری ۲ (حسام مرتضوی)جنین، یک تکه بافت یا یک انسان (مژده شیروانیان)کهکشان‌ها (راحله توانا)دایرةالمعارف کتاب‌مقدس (حسام مرتضوی)- فروتنی (افشین)
Reviews