زبان
جستجو

مجله کلمه - شمارۀ ۷۰

تصاویر بیشتر

مجله کلمه - شمارۀ ۷۰
‎£2٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • ناشر: انتشرات ایلام
  • تاریخ انتشار: ژوئیه ۲۰۱۲
  • نوع: مجله
  • وزن: 0.1380
  • کد: P70

توضیحات

موضوع: پرستش حقیقی. مقالات: پرستش در پیشگاه تخت خدا؛ ژرفا به ژرفا خبر می‌دهد؛ پرستش نتیجۀ شناخت است؛ گروه‌های ضد‌‌تثلیثی؛ پیام سینما: دلیر؛ مسیحیت و تکنولوژی قسمت ۳؛ مشاوره: خشونت و بدرفتاری در خانه قسمت ۱؛ خدایی که جویای پرستندگان حقیقی است؛ شخصیت برجسته: دیتریش بونهوفر
 

یا
توضیحات

جزئیات

موضوع: پرستش حقیقی. مقالات: پرستش در پیشگاه تخت خدا؛ ژرفا به ژرفا خبر می‌دهد؛ پرستش نتیجۀ شناخت است؛ گروه‌های ضد‌‌تثلیثی؛ پیام سینما: دلیر؛ مسیحیت و تکنولوژی قسمت ۳؛ مشاوره: خشونت و بدرفتاری در خانه قسمت ۱؛ خدایی که جویای پرستندگان حقیقی است؛ شخصیت برجسته: دیتریش بونهوفر
Reviews