زبان
جستجو

مجله کلمه - شمارۀ ۷۱

تصاویر بیشتر

مجله کلمه - شمارۀ ۷۱
‎£2٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: دسامبر ۲۰۱۲
  • نوع: مجله
  • وزن: 0.1340
  • کد: P71

توضیحات

مقالات: خدایی که سخاوتمندانه می‌بخشد؛ "روح من به وجد می‌آید" از دیتریش بونهوفر؛ کتاب امثال سلیمان؛ گروه‌های ضدتثلیثی؛ دو پادشاه، دو سرنوشت؛ پیام سینما: آیین مذهبی؛ اعتقادنامۀ نیقیه؛ آزار و اذیت‌های جنسی؛ شوراهای کلیسایی؛ رهبران مسیحی در چین؛ شگفتی‌های خلقت: صعود عقاب
 

یا
توضیحات

جزئیات

مقالات: خدایی که سخاوتمندانه می‌بخشد؛ "روح من به وجد می‌آید" از دیتریش بونهوفر؛ کتاب امثال سلیمان؛ گروه‌های ضدتثلیثی؛ دو پادشاه، دو سرنوشت؛ پیام سینما: آیین مذهبی؛ اعتقادنامۀ نیقیه؛ آزار و اذیت‌های جنسی؛ شوراهای کلیسایی؛ رهبران مسیحی در چین؛ شگفتی‌های خلقت: صعود عقاب
Reviews