Kalameh

انتخاب ارز

موعظۀ تشریحی

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£9٫50

مشخصات

  • نویسنده: جُرج باتسن
  • ناشر: انتشارات ایلام و دانشگاه گلوبال
  • تاریخ انتشار: ۲۰۱۵
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۵.۵
  • بلندی: ۲۳.۴
  • ضخامت: ۲
  • وزن: 0.5700
  • کد: H3/35
  • شابک: ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۷۴-۶

توضیحات

نزدیک به دو هزاره، کلیسا قدرتی تأثیرگذار در جهان بوده است. البته، تاریخ گویای آن است که کلیسا همیشه هم از نظر روحانی در اوج نبوده است. باید گفت فراز و نشیب‌های روحانی کلیسا، اغلب با کیفیت موعظۀ آن در ارتباط بوده. کلیسا مواقعی رشد پویا و خدمت مسیحی مؤثری در جهان داشته که تأکیدی تازه بر اهمیت موعظه در آن شکل گرفته است. موعظۀ تشریحی، یکی از مؤثرترین شیوه‌ها برای خدمت از پشت منبر است.
موعظۀ تشریحی با این مشخصۀ خود متمایز می‌گردد که غنای کلام خدا را به انسان‌ها انتقال می‌دهد. با این حال، با گوش فرادادن به موعظۀ تشریحی نمی‌توان به رمز و راز قدرت بی‌نظیر آن پی بُرد. اگر می‌خواهیم به راز تأثیرگذاری موعظۀ تشریحی پی ببریم، باید اجزای تشکیل‌دهندۀ آن را مطالعه و بررسی کنیم.
در هریک از این دروس، یکی از اجزای تشکیل‌دهندۀ موعظۀ تشریحی را از نظر خواهید گذراند. همچنین با تعریف موعظۀ تشریحی آشنا خواهید شد. با بررسیِ این اجزا، متوجه خواهید شد که هر کدام، درست مثل بخش‌های تشکیل‌دهندۀ یک ساز خوب، در تأثیرگذاری موعظه نقش دارند. همچنین تفاوت موعظۀ تشریحی را با انواع دیگر موعظه خواهید دانست. بنابراین، حال که این درس را شروع کرده‌اید، دعا می‌کنم به ارزش بالقوۀ موعظۀ تشریحی پی ببرید و آن را مانند مرواریدی گرانبها بیابید، مرواریدی که ارزش خود را در اعلام مقتدرانۀ کلام خدا آشکار می‌کند.
۴۱۴ صفحه

موعظۀ تشریحی

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر