زبان
جستجو

موعظۀ تشریحی

تصاویر بیشتر

موعظۀ تشریحی
‎£9٫50

موجود: بله

جزئیات

  • Author: جُرج باتسن
  • Publisher: انتشارات ایلام و دانشگاه گلوبال
  • Date of Publication: ۲۰۱۵
  • Type of Cover: جلد کاغذی
  • Width: ۱۵.۵
  • Height: ۲۳.۴
  • Depth: ۲
  • Weight: 0.5700
  • Code: H3/35
  • ISBN: ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۷۴-۶

توضیحات

نزدیک به دو هزاره، کلیسا قدرتی تأثیرگذار در جهان بوده است. البته، تاریخ گویای آن است که کلیسا همیشه هم از نظر روحانی در اوج نبوده است. باید گفت فراز و نشیب‌های روحانی کلیسا، اغلب با کیفیت موعظۀ آن در ارتباط بوده. کلیسا مواقعی رشد پویا و خدمت مسیحی مؤثری در جهان داشته که تأکیدی تازه بر اهمیت موعظه در آن شکل گرفته است. موعظۀ تشریحی، یکی از مؤثرترین شیوه‌ها برای خدمت از پشت منبر است.
موعظۀ تشریحی با این مشخصۀ خود متمایز می‌گردد که غنای کلام خدا را به انسان‌ها انتقال می‌دهد. با این حال، با گوش فرادادن به موعظۀ تشریحی نمی‌توان به رمز و راز قدرت بی‌نظیر آن پی بُرد. اگر می‌خواهیم به راز تأثیرگذاری موعظۀ تشریحی پی ببریم، باید اجزای تشکیل‌دهندۀ آن را مطالعه و بررسی کنیم.
در هریک از این دروس، یکی از اجزای تشکیل‌دهندۀ موعظۀ تشریحی را از نظر خواهید گذراند. همچنین با تعریف موعظۀ تشریحی آشنا خواهید شد. با بررسیِ این اجزا، متوجه خواهید شد که هر کدام، درست مثل بخش‌های تشکیل‌دهندۀ یک ساز خوب، در تأثیرگذاری موعظه نقش دارند. همچنین تفاوت موعظۀ تشریحی را با انواع دیگر موعظه خواهید دانست. بنابراین، حال که این درس را شروع کرده‌اید، دعا می‌کنم به ارزش بالقوۀ موعظۀ تشریحی پی ببرید و آن را مانند مرواریدی گرانبها بیابید، مرواریدی که ارزش خود را در اعلام مقتدرانۀ کلام خدا آشکار می‌کند.
۴۱۴ صفحه
 

یا
توضیحات

جزئیات

نزدیک به دو هزاره، کلیسا قدرتی تأثیرگذار در جهان بوده است. البته، تاریخ گویای آن است که کلیسا همیشه هم از نظر روحانی در اوج نبوده است. باید گفت فراز و نشیب‌های روحانی کلیسا، اغلب با کیفیت موعظۀ آن در ارتباط بوده. کلیسا مواقعی رشد پویا و خدمت مسیحی مؤثری در جهان داشته که تأکیدی تازه بر اهمیت موعظه در آن شکل گرفته است. موعظۀ تشریحی، یکی از مؤثرترین شیوه‌ها برای خدمت از پشت منبر است. موعظۀ تشریحی با این مشخصۀ خود متمایز می‌گردد که غنای کلام خدا را به انسان‌ها انتقال می‌دهد. با این حال، با گوش فرادادن به موعظۀ تشریحی نمی‌توان به رمز و راز قدرت بی‌نظیر آن پی بُرد. اگر می‌خواهیم به راز تأثیرگذاری موعظۀ تشریحی پی ببریم، باید اجزای تشکیل‌دهندۀ آن را مطالعه و بررسی کنیم. در هریک از این دروس، یکی از اجزای تشکیل‌دهندۀ موعظۀ تشریحی را از نظر خواهید گذراند. همچنین با تعریف موعظۀ تشریحی آشنا خواهید شد. با بررسیِ این اجزا، متوجه خواهید شد که هر کدام، درست مثل بخش‌های تشکیل‌دهندۀ یک ساز خوب، در تأثیرگذاری موعظه نقش دارند. همچنین تفاوت موعظۀ تشریحی را با انواع دیگر موعظه خواهید دانست. بنابراین، حال که این درس را شروع کرده‌اید، دعا می‌کنم به ارزش بالقوۀ موعظۀ تشریحی پی ببرید و آن را مانند مرواریدی گرانبها بیابید، مرواریدی که ارزش خود را در اعلام مقتدرانۀ کلام خدا آشکار می‌کند. ۴۱۴ صفحه
Reviews