زبان
جستجو

کتاب‌مقدس و کلیسا

تصاویر بیشتر

کتاب‌مقدس و کلیسا
‎£8٫50

موجود: بله

جزئیات

  • Author: اس. روزلیم و دیوید دانکن
  • Publisher: انتشارات ایلام
  • Date of Publication: ۲۰۱۴
  • Type of Cover: جلد کاغذی
  • Width: ۱۵.۸
  • Height: ۲۳.۵
  • Depth: ۱.۱
  • Weight: 0.3020
  • Code: H2/10
  • ISBN: ۹۷۸-۱-۹۰۸۱۹۶-۲۹-۳

توضیحات

۳۰۱ صفحه
 

یا
توضیحات

جزئیات

این دوره یک بررسی و مطالعه بنیادین درمورد کتاب‌مقدس و کلیسا است‌. درسهای ۱ تا ۶ بر ماهیت و روند مکاشفه تأکید می‌کنند. همچنین به عواملی که در ثبت و نگهداری کلام خدا دخیل بودند، اشاره می‌کنند. در درسهای مزبور به توسعه و پیشرفت کانُن کتاب‌مقدس توجه خاصی مبذول شده است‌. درسهای ۷ تا ۱۲ بر کلیسا متمرکز می‌شود و آن را یک سازمان الهی می‌داند که از طریق آن مشارکت مردم با خدا شروع می‌شود و توسعه می‌یابد. دانشجو اساس و پایۀ کلیسا را مطابق کتاب‌مقدس مطالعه خواهد نمود و به بررسی پیشینیان کلیسا در عهدعتیق، آغاز کلیسا، ماهیت و هدف آن خواهد پرداخت‌. همچنین تشکیلات کلیسا، انواع خدماتی که برای آن خوانده شده و آیندۀ کلیسا را بررسی خواهد کرد. نجات‌دهندۀ ما از کتاب‌مقدس و کلیسا برای نجات و پیشرفت روحانی کسانی استفاده می‌کند که به او ایمان دارند. خدا بوسیلۀ کتاب‌مقدس اراده و هدف الهی را به ما اعلام می‌کند و کلیسا وسیله‌ای است که خدا از طریق آن هدف خود را بر زمین به انجام می‌رساند. اهداف اصلی دورۀ مذکور این است که به شما کمک کند که ۱) مکاشفۀ الهی را بطور کامل‌تری بدانید و از کاربرد آن در پیشرفت روحانی و خدمات مسیحی آگاه شوید. ۲) بفهمید مطابق کتاب‌مقدس، ماهیت واقعی کلیسا چیست، تا اینکه نگرش شما نسبت به خدمات کلیسا معقول، مطابق کتاب‌مقدس و از لحاظ روحانی مفید باشد. ۳۰۱ صفحه
Reviews