Kalameh

انتخاب ارز

سرودهای همانند فارسی و انگلیسی

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£7٫50

مشخصات

  • نویسنده: گرد‌آوردۀ ح و میم دهقانی تفتی
  • ناشر: کتابهای سهراب
  • تاریخ انتشار: ۱۹۹۶
  • نوع: جلد سیمی‌بندی
  • پهنا: ۱۸.۸
  • بلندی: ۲۱.۵
  • ضخامت: ۱.۵
  • وزن: 0.2910
  • کد: M02
  • شابک: 1-870312-14-7

توضیحات

سرودهای همانند فارسی و انگلیسی (همراه با نوت موسیقی). ۵۷ سرود.

سرودهای همانند فارسی و انگلیسی

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر