زبان
جستجو

نظر عیسی درباره رهبری

تصاویر بیشتر

نظر عیسی درباره رهبری
‎£7٫50

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: سی. جین ویلکز
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۲۰
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۳
  • بلندی: ۱۹.۷
  • ضخامت: ۱.۵
  • وزن: 0.2890
  • کد: H3/46
  • شابک: ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۷۹-۱

توضیحات

در این کتاب ماهیت واقعیِ رهبریِ دگرگون‌کننده را از طریق مطالعۀ شیوۀ رهبری عیسی در خواهیم یافت. نویسنده کتاب، جین ویلکِز، که از سخنرانانِ محبوب و پرطرفدارِ مسیحی است، به تشریح شیوۀ رهبری عیسی می‌پردازد. او در این کتاب به هفت اصلِ عملی مهم اشاره می‌کند و از این طریق رهبران امروزی را برای تمام جنبه‌های رهبری مسیحی آماده می‌سازد: از فروتن کردنِ دل‌های‌ خود گرفته تا ایجاد گروه‌های مختلف جهت ترویج رسالتِ مسیح. در پایان هر فصل نیز سلسه سئوالاتی مطرح می‌شود. در کتاب "نظر عیسی درباره رهبری" تجربه عملی در زمینه رهبری، پژوهش کتابمقدس، و نظریه‌پردازیِ رهبری همگی به خوبی کنارِ هم آورده می‌شوند. ۲۹۳ صفحه
توضیحات

جزئیات

ارزش واقعیِ کتاب ویلکِز در این است که او تجربه شخصیِ خودش از فروتن شدن و رهبری کردن به شیوۀ عیسی را در این اثر شرح می‌دهد. نویسنده، تجربیاتش را با آموخته‌های کتابمقدس و نظریۀ رهبری در هم می‌آمیزد و از این تلفیق، به هفت اصلِ رهبریِ خادم‌پیشه می‌رسد: اصل اول: دل خود را فروتن سازید - رهبران خادم‌پیشه خود را فروتن می‌سازند و منتظر می‌شوند تا خدا آنها را سرافراز کند. اصل دوم: اول پیرو باشید - رهبران خادم‌پیشه بجای آنکه در پی مقام و منصب باشند، عیسی را پیروی می‌کنند. اصل سوم: بزرگی را در خدمت بیابید - رهبران خادم‌پیشه از حق و حقوق شخصی خود دست می‌شویند تا بزرگی را در خدمت به دیگران بیابند. اصل چهارم: ریسک کنید - رهبران خادم‌پیشه از ریسک کردن واهمه‌ای ندارند زیرا مطمئن هستند که زندگی‌های‌شان تحت کنترل خداست. اصل پنجم: حوله را بردارید - رهبران خادم‌پیشه حولۀ خدمتگزاری را بر کمر می‌بندند تا نیازهای دیگران را برآورده سازند. اصل ششم: مسئولیت و اقتدار را با دیگران قسمت کنید - رهبران خادم‌پیشه مسئولیت و اقتدار خود را با دیگران قسمت می‌کنند تا نیازی بزرگ را برآورده سازند. اصل هفتم: تیم تشکیل دهید - رهبران خادم‌پیشه فضایی ایجاد می‌کنند که در آن همگان احساس کنند در کنار یکدیگرند. رهبران خادم‌پیشه اقتدار و حضور خود را به دیگران تفویض می‌کنند و بدین‌گونه آنان را توانمند می‌سازند. نیز خود را در قبال مأموریت و اعمالِ تیم پاسخگو می‌دانند، و به تربیت و پرورش سایرین می‌پردازند.
Reviews