زبان
جستجو

تفسیر کتاب‌مقدس (انجیل‌ها و اعمال رسولان)

تصاویر بیشتر

تفسیر کتاب‌مقدس (انجیل‌ها و اعمال رسولان)
‎£11٫50

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: دی. ای. کارسون، آر. تی. فرانس، جی. آ. موتیر، جی. جی. ونهام.
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۲۱
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۵.۴
  • بلندی: ۲۳.۳
  • ضخامت: ۲
  • وزن: 0.5980
  • کد: H1/47
  • شابک: ۹۷۸-۱-۷۸۳۴۹-۱۵۴-۴

توضیحات

تفسیر کتاب‌مقدس، طی چهل سال به‌عنوان کتابی مرجع در زمینۀ تفسیر کلام خدا شناخته شده است. ترجمۀ فارسی بخش انجیل‌ها و اعمال رسولان بر مبنای ویراست چهارم و جدید این کتاب انجام شده است. این ترجمه بسیار دقیق و شیواست و خواننده را، خواه شاگرد خواه معلم، با تفسیر دقیق متن، از دیدگاه بهترین مفسرین دنیای مسیحی آشنا می‌سازد. تفسیرهای این کتاب، دقیق، موجز و اونجلیکال هستند، و برای هر یک از کتاب‌های انبیای کتاب‌مقدس، تاریخچه، نویسنده، کلمات کلیدی و فهرست آن نیز در بخش مقدمه توضیح داده و فراهم شده‌اند. متون کتاب‌مقدسی در این ترجمه از روی ترجمۀ دقیق هزارۀ نو انتخاب شده‌اند و آیات، متن به متن و آیه به آیه نیز توضیح داده شده است. این ویراست کاملاً به‌روز شده است و برای خوانندگان این دوران وسیله‌ای است بسیار نیرومند که در درک کلام خدا و بنیان‌های مسیحیِ کتاب‌مقدس به آنها نور و بصیرت می‌بخشد.۴۴۳ صفحه.
توضیحات

جزئیات

تفسیر کتاب‌مقدس، طی چهل سال به‌عنوان کتابی مرجع در زمینۀ تفسیر کلام خدا شناخته شده است. ترجمۀ فارسی بخش انجیل‌ها و اعمال رسولان بر مبنای ویراست چهارم و جدید این کتاب انجام شده است. این ترجمه بسیار دقیق و شیواست و خواننده را، خواه شاگرد خواه معلم، با تفسیر دقیق متن، از دیدگاه بهترین مفسرین دنیای مسیحی آشنا می‌سازد. تفسیرهای این کتاب، دقیق، موجز و اونجلیکال هستند، و برای هر یک از کتاب‌های انبیای کتاب‌مقدس، تاریخچه، نویسنده، کلمات کلیدی و فهرست آن نیز در بخش مقدمه توضیح داده و فراهم شده‌اند. متون کتاب‌مقدسی در این ترجمه از روی ترجمۀ دقیق هزارۀ نو انتخاب شده‌اند و آیات، متن به متن و آیه به آیه نیز توضیح داده شده است. این ویراست کاملاً به‌روز شده است و برای خوانندگان این دوران وسیله‌ای است بسیار نیرومند که در درک کلام خدا و بنیان‌های مسیحیِ کتاب‌مقدس به آنها نور و بصیرت می‌بخشد.۴۴۳ صفحه.
Reviews