زبان
جستجو

الاهیات مسیحی در قرن بیستم

تصاویر بیشتر

الاهیات مسیحی در قرن بیستم
‎£15٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: استنلی جی گرنز، راجر ای اُلسون
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۲۰
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۵.۵
  • بلندی: ۲۳.۲
  • ضخامت: ۲.۳
  • وزن: 0.6440
  • کد: H2/30
  • شابک: ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۲۷-۲

توضیحات

الاهیات مسیحی در قرن بیستم. ۴۹۱ صفحه
الاهیات قرن بیستم را به‌درستی می‌توان الاهیات در عصر گذار دانست. گذار از دوران خوش‌بینی به توانمندی‌ها و پیشرفت‌های انسانی و سراب آرمان‌شهر به هولناک‌ترین دورانِ سرخوردگی و تشویق و اضطراب؛ دورانی آکنده از احساس تنهایی و وانهادگی. در چنین فضایی بود که متألهان قرن بیستم، هر یک به میدان رفتند تا پنجه در پنجه‌ی پرسش‌هایی دشوار بیفکنند، پرسش‌هایی در باب معنا و چگونگی حضور خدا در هستی، شیوه ربط و نسبت او با هستی، ابزار ارتباط او با جهان و انسان و میزان ظرفیت ذاتی انسان برای درک و پذیرشِ خودآشکارسازی الاهی. کتاب الاهیات قرن بیستم، دید کلی و گسترده‌ای را در این زمینه به خواننده می‌بخشد.
توضیحات

جزئیات

الاهیات مسیحی در قرن بیستم. ۴۹۱ صفحه الاهیات قرن بیستم را به‌درستی می‌توان الاهیات در عصر گذار دانست. گذار از دوران خوش‌بینی به توانمندی‌ها و پیشرفت‌های انسانی و سراب آرمان‌شهر به هولناک‌ترین دورانِ سرخوردگی و تشویق و اضطراب؛ دورانی آکنده از احساس تنهایی و وانهادگی. در چنین فضایی بود که متألهان قرن بیستم، هر یک به میدان رفتند تا پنجه در پنجه‌ی پرسش‌هایی دشوار بیفکنند، پرسش‌هایی در باب معنا و چگونگی حضور خدا در هستی، شیوه ربط و نسبت او با هستی، ابزار ارتباط او با جهان و انسان و میزان ظرفیت ذاتی انسان برای درک و پذیرشِ خودآشکارسازی الاهی. کتاب الاهیات قرن بیستم، دید کلی و گسترده‌ای را در این زمینه به خواننده می‌بخشد.
Reviews